Print this page

Cyfleusterau

 Yn ein lleoliad hyfryd ar lan moryd Conwy, rydym yn mwynhau’r cyfleusterau diweddaraf, gan gynnwys:

  • canolfan chwaraeon llawn gyda neuadd chwaraeon fawr
  • cyfleusterau arbenigol ar gyfer drama a cherddoriaeth gan gynnwys stiwdios ac ystafelloedd ymarfer
  • cyfleusterau TGCh llawn ym mhob maes pwnc
  • ystafelloedd astudio wedi’u staffio ar gyfer y Chweched Dosbarth gyda chyfleusterau TGCh llawn
  • ystafell gyffredin wedi’i hailwampio ar gyfer myfyrwyr Chweched Dosbarth

Mae adeilad yr ysgol yn fodern, golau ac yn llawn o gyfleusterau TGCh rhagorol, gan gynnwys byrddau gwyn rhyngweithiol yn y rhan fwyaf o’r dosbarthiadau a chyflenwad parod o gliniaduron diwifr.