Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cefnogaeth yn y Chweched Dosbarth

 Mae myfyrwyr yn derbyn cefnogaeth lawn o’r funud y gwneir cais ar gyfer y Chweched Dosbarth a thrwy gydol eu cyfnod gyda ni.

Rydym yn cynnig:

 • tiwtor profiadol ac ymroddedig i bob myfyriwr
 • cefnogaeth i bob myfyriwr drwy’r raglen diwtorial a’r sesiynau cefnogi unigol gyda’u tiwtor
 • Mentor Arweiniol pwrpasol sydd bob amser ar gael i fyfyrwyr a rhieni
 • cefnogaeth pwnc unigol gan athrawon pwnc profiadol
 • mynediad i amgylcheddau rhith-ddysgu gyda dysgu rhyngweithiol
 • cefnogaeth adolygu lawn yn arwain at arholiadau allanol
 • mynediad i ardal astudio preifat gyda chyfleusterau TGCh
 • mynediad i ganolfan adnoddau dysgu da
 • monitro rhagweithiol a thrylwyr o bresenoldeb a gwaith myfyrwyr
 • adroddiad ar gynnydd myfyrwyr bob hanner tymor ynghyd â Noson Rieni ac adroddiad blynyddol llawn
 • cymorth a chyngor manwl ar ddewisiadau o gyrsiau drwy gyfweld pob ymgeisydd
 • cymorth a chyngor manwl ar ddewis cwrs drwy broses gyfweld gyda’r holl ymgeiswyr
 • cymorth unigol a chymorth gyda chwblhau ceisiadau UCAS
 • cymorth gydag Lwfans Cynhaliaeth Addysg, benthyciadau myfyrwyr a cheisiadau grant
 • mynediad i lawer o asiantaethau allanol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion a nyrsys ysgol
 • cymorth ac arweiniad unigol gyda cheisiadau am gyflogaeth/prentisiaethau
 • cyngor a chefnogaeth fanwl ar ddiwrnod cyhoeddi canlyniadau TGAU, UG ac A2, ac wedi hynny