Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Llun, 20 Ebrill 2020 11:30

Gweithio dros Dymor yr Haf

Ebrill 20fed 2020

Annwyl Riant/Warchodwr

Cyf: Gweithio dros Dymor yr Haf

Beth bynnag fo eich amgylchiadau personol, gobeithio eich bod yn ymdopi â’r ‘cloi i lawr’ ac yn cadw eich hunain a’ch teuluoedd yn ddiogel.

Mae’n deimlad rhyfedd, dan yr amgylchiadau presennol, i atgoffa pobl mai heddiw yw dechrau tymor yr haf, ond o’r herwydd, rwy’n ysgrifennu atoch i’ch diweddaru ar sut y bydd yr ysgol yn helpu’ch plant i ddysgu y tymor hwn.

Wrth i’r ‘cloi i lawr’ barhau i mewn i’r tymor hwn, rydym yn cynyddu swm y gwaith pwnc benodol a fydd yn cael ei osod ar gyfer myfyrwyr, a byddant yn gallu cael mynediad i hwn drwy eu “TEAMs” pwnc. Rydym hefyd wedi sefydlu tudalennau ar gyfer pob grŵp blwyddyn ar wefan yr ysgol fel y gallwch weld beth y gofynnir iddynt ei wneud. Gallwch ddod o hyd i’r rhain dan y ddewislen ‘Students’ ar frig y tudalen gartref.

Ar y tudalennau hyn fe welwch :
• grynodeb o’r tasgau pwnc a osodwyd,
• grynodeb o sut y dylid cyflwyno gwaith,
• ble y gall myfyrwyr gael cymorth os ydyn nhw’n cael anhawster gyda’r gwaith
• rai awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau eraill i sicrhau iechyd a lles
• rai syniadau ar sut i strwythuro’ch diwrnod er mwyn cyflawni popeth.

Bydd staff yn monitro sut mae eich plant yn dod i ben â’r gwaith, a byddant ar gael mewn sawl ffordd drwy “TEAMs” i helpu a chefnogi lle bo angen. Byddwn hefyd yn dyfarnu pwyntiau cyflawniad am waith da ac ymgysylltu yn y ffordd arferol!

Rydym eisoes yn ymwybodol o nifer o fyfyrwyr nad oes ganddynt fynediad i’r rhyngrwyd a byddwn yn postio pecynnau adnoddau atoch yn y dyddiau nesaf. Os nad ydych yn derbyn un, neu os oes angen eich cynnwys ar ein rhestr gylchrediad, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Rydym yn gwerthfawrogi’r anawsterau o weithio fel hyn dros yr wythnosau i ddod, ond byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi’ch plant yn eu gwaith. Os gwelwch yn dda, a allwn ofyn i chi sicrhau eu bod yn cyrchu’r gwaith, yn rhoi cynnig arno, yn sefydlu trefn i weithio am ychydig oriau bob dydd ac yn cyflwyno gwaith yn y ffyrdd a nodwyd ar ôl ei gwblhau.

Rwy’n gobeithio bod y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i chi, ac os oes unrhyw ffordd arall y gallwn helpu yn y cyfnod heriol hwn, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Yn gywir iawn – Arhoswch yn ddiogel,

Ian Gerrard
Pennaeth

I lawrlwytho/brintio'r llythyr cliciwch yma

Read 77 times Last modified on Dydd Llun, 20 Ebrill 2020 11:44