Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Iau, 02 Ebrill 2020 14:13

Gwasanaethau bysiau i Gyffordd Llandudno a Deganwyac yn ôl.

Llythyr dyddiedig Ebrill 2il 2020:

 

Annwyl Riant/Warchodwr

Rwy'n ysgrifennu i'ch diweddaru ar ddarpariaeth ein gwasanaethau bysiau i Gyffordd Llandudno a Deganwyac yn ôl.

Mae llawer ohonoch wedi bod yn gwasgaru cost y ddarpariaeth hon gan ddefnyddio Debyd Uniongyrchol. Gan fod y cludiant wedi dod i ben i'r mwyafrif ohonoch ar Fawrth 20fed gellir lleihau'r swm sy'n ddyledus i adlewyrchu hynny. Bydd hyn yn dod â'r swm sy'n ddyledus i lawr o'r £250 gwreiddiol i £160, os na fydd yr ysgol yn ailagor cyn mis Medi.

Bydd Cyngor Conwy yn cysylltu â chi yn unol â hynny i sicrhau nad ydych wedi gor-dalu neu dan-dalu hyd yma. Byddant yn cytuno ar unrhyw newidiadau i'ch debyd uniongyrchol gyda chi. Hoffem ofyn i chi gadw eich Debyd Uniongyrchol yn y cyfamser a hoffem eich sicrhau y bydd unrhyw ordaliadau yn cael eu had-dalu'n llawn.

I'r rhai ohonoch a dalodd y swm llawn mewn un cyfandaliad, gallwn eich sicrhau y bydd ad-daliadau'n cael eu rhoi cyn gynted ag y gallwn. Gan ddiolch ichwi o flaen llaw am eich cefnogaeth gyda’r mater hwn.

Yn gywir iawn,

Ian Gerrard
Pennaeth

I lawrlwytho/brintio'r llythyr cliciwch yma

Read 109 times Last modified on Dydd Mercher, 08 Ebrill 2020 12:00