Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Iau, 07 Tachwedd 2019 13:49

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Rhaglen Trawsnewid ADY

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Rhaglen Trawsnewid ADY

 

Mae gwasanaeth Addysg a Gofal Cymdeithasol Conwy yn cynnal sesiwn gwybodaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr plant a phobl ifanc sy'n mynychu Ysgol Aberconwy a’r ysgolion yn y dalgylch.

Mae'r sesiwn ‘galw heibio’ yn dilyn gweithdai diweddar a gynhaliwyd gan SNAP Cymru.  Bydd swyddogion o Awdurdod Lleol Conwy yn darparu gwybodaeth ac yn cynnig cyfleoedd i ofyn cwestiynau am y Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ledled Cymru. Mae croeso i bob rhiant/gofalwr.

Bydd y sesiwn ymlaen
Ar: 8fed o Dachwedd.
Rhwng: 1.30 a 2.30 yp.

Yn : Ysgol Aberconwy,
Morfa Drive,
Conwy,
Ll328ED.

Read 173 times Last modified on Dydd Gwener, 03 Ebrill 2020 14:39