Print this page
Dydd Mercher, 23 Hydref 2019 10:15

Sesiwn diogelwch ar y we

Mi fydd Ysgol Aberconwy yn cynnal sesiwn Diogelwch ar y We ar gyfer rhieni er mwyn cefnogi diogelwch ar lein i blant.

Mi fydd y sesiwn hon yn cael ei gyflwyno gan Stop it Now Cymru, ac yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth, 19eg o Dachwedd o 6yh-8yh yn neuadd yr ysgol - mi fydd yn agored i rieni disgyblion o bob blwyddyn.

Os byddwch yn hoffi mynychu'r sesiwn, cysylltwch a swyddfa'r ysgol cyn yr 8fed o Dachwedd, 2019 i fynegi eich diddordeb.

 

Read 192 times Last modified on Dydd Gwener, 03 Ebrill 2020 14:38