Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Gwener, 10 Ionawr 2020 00:00

Cau neu rannol gau’r ysgol oherwydd tywydd garw.

Cau neu rannol gau’r ysgol oherwydd tywydd garw.

 Mae’n amser da i atgoffa rhieni o’r hyn fyddai’n digwydd pe bai’r ysgol yn cau oherwydd tywydd garw.

Pan benderfynir cau’r ysgol, gwneir hynny’n hysbys ar unwaith drwy’r dulliau canlynol. Oni bai y derbynnir gwybodaeth drwy’r dulliau hyn, yna rhaid tybio bod yr ysgol yn parhau i fod ar agor:

  • Gwefan yr ysgol

(www.aberconwy.conwy.sch.uk)

  • Cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yr ysgol

Facebook: https://www.facebook.com/YsgolAberconwySchool/

Twitter: @ysgolaberconwy 

  • Neges destun ac ebost i’r prif rifau cyswllt

 (os gwelwch yn dda, felly, gadewch i ni wybod am unrhyw newidiadau i’ch rhif ffôn symudol neu gyfeiriadau e bost)

  • Gwefan Cyngor Sir Conwy

(www.conwy.gov.uk/schoolclosures)

  • Radio Lleol

(Capital FM/eartHeartHeart Radio/Radio Cymru/Radio Wales)

Nid ar chwarae bach y gwneir penderfyniad i gau’r ysgol, ac mae’r penderfyniad hwnnw yn fy nwylo i a dwylo’r Llywodraethwyr. Yr ystyriaeth bwysicaf bob amser yw diogelwch ein myfyrwyr a’n staff. 

Read 4458 times Last modified on Dydd Gwener, 03 Ebrill 2020 14:40