Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Hysbysiadau Pwysig

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Rhaglen Trawsnewid ADY

 

Mae gwasanaeth Addysg a Gofal Cymdeithasol Conwy yn cynnal sesiwn gwybodaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr plant a phobl ifanc sy'n mynychu Ysgol Aberconwy a’r ysgolion yn y dalgylch.

Mae'r sesiwn ‘galw heibio’ yn dilyn gweithdai diweddar a gynhaliwyd gan SNAP Cymru.  Bydd swyddogion o Awdurdod Lleol Conwy yn darparu gwybodaeth ac yn cynnig cyfleoedd i ofyn cwestiynau am y Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ledled Cymru. Mae croeso i bob rhiant/gofalwr.

Bydd y sesiwn ymlaen
Ar: 8fed o Dachwedd.
Rhwng: 1.30 a 2.30 yp.

Yn : Ysgol Aberconwy,
Morfa Drive,
Conwy,
Ll328ED.

Dydd Iau, 24 Hydref 2019 13:31

Adroddiadau Ysgol 2019/20

Cliciwch yma i weld llythyr gan y pennaeth Mr Gerrard, ynglŷn ag adroddiadau ysgol os gwelwch yn dda

 

Dydd Mercher, 23 Hydref 2019 10:15

Sesiwn diogelwch ar y we

Mi fydd Ysgol Aberconwy yn cynnal sesiwn Diogelwch ar y We ar gyfer rhieni er mwyn cefnogi diogelwch ar lein i blant.

Mi fydd y sesiwn hon yn cael ei gyflwyno gan Stop it Now Cymru, ac yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth, 19eg o Dachwedd o 6yh-8yh yn neuadd yr ysgol - mi fydd yn agored i rieni disgyblion o bob blwyddyn.

Os byddwch yn hoffi mynychu'r sesiwn, cysylltwch a swyddfa'r ysgol cyn yr 8fed o Dachwedd, 2019 i fynegi eich diddordeb.

 

Dydd Gwener, 13 Medi 2019 15:54

Arolwg Lles ac Iechyd Myfyrwyr

Arolwg Lles ac Iechyd Myfyrwyr

Pob dwy flynedd, mae ysgolion sy’n rhan o’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn Arolwg Iechyd a Llês Myfyrwyr. Bydd y wybodaeth a gasglwyd yn yr arolwg yn cael ei ddefnyddio i lunio Adroddiad Iechyd a Lles Myfyrwyr i bob ysgol. Am fwy o wybodaeth, gwelwch y linc isod:

SHRN Letter

Top