Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
CEFNOGI EIN GILYDD

CEFNOGI EIN GILYDD

"“Mae fy merch wedi cael amser gwych yr wythnos yma, mae hi wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd ac roedd hi wrth ei bodd gyda’r gwersi Almaeneg!!!! Diolch yn fawr i’r staff am roi’r fath groeso iddi. Da iawn chi Aberconwy” (Rhiant : Wythnos bontio)
DYSGU GYDA'N GILYDD

DYSGU GYDA'N GILYDD

"Mae presenoldeb, agwedd a moeseg gwaith myfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi bod yn rhagorol. Bu’n bleser mawr eu dysgu ac maen nhw’n dwyn clod i’ch ysgol.”." (Twtor cwrs LINC)
1 2 3

Hide Main content block

Top