Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
CEFNOGI EIN GILYDD

CEFNOGI EIN GILYDD

"“Mae fy merch wedi cael amser gwych yr wythnos yma, mae hi wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd ac roedd hi wrth ei bodd gyda’r gwersi Almaeneg!!!! Diolch yn fawr i’r staff am roi’r fath groeso iddi. Da iawn chi Aberconwy” (Rhiant : Wythnos bontio)
DYSGU GYDA'N GILYDD

DYSGU GYDA'N GILYDD

"Mae presenoldeb, agwedd a moeseg gwaith myfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi bod yn rhagorol. Bu’n bleser mawr eu dysgu ac maen nhw’n dwyn clod i’ch ysgol.”." (Twtor cwrs LINC)
YMGARTREFU

YMGARTREFU

“Dydy fy mab erioed wedi mwynhau’r ysgol gymaint â hyn. Mae e’n dweud bod ‘hyd yn oed Mathemateg yn hwyl yn Aberconwy” (Rhiant : Wythnos bontio)
Y TU HWNT I'R YSTAFELL DDOSBARTH

Y TU HWNT I'R YSTAFELL DDOSBARTH

" Ceir ystod eang o weithgareddau chwaraeon , creadigol a diwylliannol sy’n cefnogi dysgu disgyblion ac yn cyfrannu’n dda at eu datblygiad personol." [ESTYN 2018]
YSBRYDOLI | CEFNOGI | LLWYDDO

YSBRYDOLI | CEFNOGI | LLWYDDO

"Mae ethos cynhwysol a chefnogol yr ysgol, sy’n seiliedig ar barch ar y ddwy ochr, yn llwyddiannus o ran hyrwyddo lefelau uchel o les disgyblion." [ESTYN 2018]
1 2 3 4 5

Hide Main content block