Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Myfyrwyr Ysgol Aberconwy yn gwefreiddio pawb gyda’u perfformiad gorau ERIOED!

29 Tachwedd 2017

Mae myfyrwyr a staff Ysgol Aberconwy wedi bod yn gweithio’n ddiflino ers misoedd ar eu sioe gerdd ddiweddaraf … School of Rock!

Ddydd Mercher, Tachwedd 22ain am 7yh roedd y goleuadau’n pefrio wrth i’r myfyrwyr gamu i’r llwyfan ar gyfer eu noson agoriadol.

Roedd y gwaith caled a’r ymroddiad y tu ôl i’r perfformiad yn amlwg. O’r prif gymeriadau i’r cymeriadau llai, a’r caneuon a ganwyd gan ddisgyblion ysgolion cynradd lleol, roedd pawb wedi ymarfer yn ddiwyd, a chafwyd perfformiad a fyddai wedi plesio Broadway.  

Gan roi tri pherfformiad gyda’r nos a pherfformiad cymunedol un prynhawn, llwyddodd y myfyrwyr i roi o’u gorau bob tro a synnu’r cynulleidfaoedd gyda’u gallu a’u sgiliau syfrdanol.

Roedd awyrgylch drydanol yn yr ysgol drwy gydol yr wythnos ddiwethaf, gyda cherddoriaeth yn llenwi’r coridorau yn ystod ymarferion, a chyffro drwy’r ysgol gyfan.

Daeth Hazel Brookes, cyn-fyfyrwraig, i’r perfformiad cymunedol brynhawn Iau, gan fynegi ei phleser ar ôl y perfformiad, “Rydw i mor falch fy mod i wedi gallu dod i’r perfformiad, mae o wedi goleuo prynhawn diflas a gwlyb. Roedd hi’n wych i weld pa mor hyderus oedd y myfyrwyr, ac mi wnaethon nhw waith arbennig. Da iawn chi!”

Daeth Margaret a Philip Jones, o Theatr Cerddoriaeth Ieuenctid Llandudno i’r perfformiad cymunedol hefyd… “Mi wnaethon ni garu pob munud o’r sioe, ac roedd hi’n wych i weld llwyfannu a oedd mor wahanol ac anarferol o’i gymharu â pherfformiadau ysgol arferol. Roedd cael y llwyfan ar ganol y Neuadd yn gweithio’n dda ar gyfer y sioe gerdd hon, roedd o’n roc a rôl pur.”

Yn ôl Emma Leighton-Jones, un o Lywodraethwyr yr Ysgol a Chyngorydd Sir Conwy, “Roedd y sioe wedi gwneud i bawb deimlo’n dda ac yn cyfleu neges gref am effaith drawsnewidiol cerddoriaeth ar ein bywydau. Cafwyd perfformiad gwych gan bob aelod o’r cast – canu a dawnsio arbennig, a phawb wedi dysgu eu geiriau’n berffaith.”

Da iawn chi i bob myfyriwr ac aelod staff a gymerodd ran yn y sioe eleni. Roedd y safon yn wych; rydym ni ar bigau’r drain yn barod wrth feddwl am berfformiad blwyddyn nesaf!

Top