Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Y Pennaeth Mr Ian Gerrard gyda Joshua Skelley, a enillodd Bake Off Aberconwy!

O dawelwch noddedig i hanner marathon, cododd Ysgol Aberconwy fwy na £2,500 i Blant mewn Angen!

22 Tachwedd 2017

Ddydd Gwener, Tachwedd 17ain November, ymunodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy â gweddill y genedl mewn ymdrech i godi arian at Blant mewn Angen 2017.

Aeth myfyrwyr a staff ati i gyflawni amryw o weithgareddau codi arian, yn amrywio o sesiynau chwaraeon i heriau, ac o rafflau tombola i ddiwrnod dillad eich hun.

Roedd ysbryd cystadleuol drwy’r ysgol, yn enwedig yn ystod Bake Off hirddisgwyliedig Ysgol Aberconwy. Roedd gan rai aelodau o’r staff dalentau pobi cudd y byddai Paul Hollywood ei hun wedi’u canmol!

Y myfyrwyr eu hunain oedd yn gyfrifol am yr uchafbwyntiau, er hynny …

Cododd Joe Nicholas a Jack Owens, myfyrwyr Blwyddyn 10, fwy na £200 o bunnoedd drwy siafio’u gwallt, cododd Caitlin Finnegan a Leah Birchall o Flwyddyn 7 fwy na £200 drwy wneud teithiau cerdded noddedig, cwblhaodd Crystal Forbes ym Mlwyddyn 7 her ddringo Indi gan godi £90, ac chododd Jaydon Parry a Connor Parry, efeilliaid ym Mlwyddyn 8, fwy na £140, wrth i Jaydon gwblhau taith redeg wedi’i noddi a Conor gynnig gwneud gorchwylion ychwanegol.

Dywedodd Mr Jones, athro yn Ysgol Aberconwy “Dyma ganlyniad ymdrech tîm gwych gan holl gymuned Ysgol Aberconwy. Rydw i wedi cael fy syfrdanu gan y gefnogaeth a gawsom a hoffwn ddiolch i bawb a’n cefnogodd gyda’u hamser, ymdrechion a’u rhoddion. Mae hyn yn arwydd rhagorol o ba mor arloesol a mentrus y gall myfyrwyr Ysgol Aberconwy fod wrth godi arian at achos mor wych.”

Da iawn pawb a gynorthwyodd i godi mwy na £2,500 i Blant mewn Angen 2017!

Top