Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Myfyrwyr Ysgol Aberconwy yn dysgu sgiliau achub bywyd

26 Hydref 2017

Nododd Ysgol Aberconwy ‘Diwrnod Adfywio Calon’ ar Ddydd Llun Hydref 16eg October drwy hyfforddi 650 o fyfyrwyr mewn un diwrnod i roi Cymorth Cyntaf a CPR sylfaenol!

Mae Diwrnod Adfywio Calon yn fenter flynyddol sy’n ceisio hyfforddi cynifer o bobl â phosibl mewn un diwrnod i wneud CPR, fel bod mwy o bobl yn gwybod am y sgiliau achub bywyd hyn.

Mynychodd staff a myfyrwyr Ysgol Aberconwy sesiynau hyfforddi drwy’r dydd, ac erbyn hyn maent yn perthyn i Genedl o Achubwyr Bywyd Sefydliad Prydeinig y Galon. Drwy ddysgu CPR, maent wedi dysgu sgiliau a allai achub bywydau yn ein cymunedau.

Ar hyn o bryd yn y DU, dim ond un o bob deg o bobl sy’n goroesi ar ôl dioddef ataliad y galon. Fodd bynnag, mewn gwledydd fel Norwy, lle mae CPR yn cael ei ddysgu i fwy o bobl, mae bron pedwar o bob deg o bobl yn goroesi.

Dywedodd Abby Battle (Blwyddyn 7), “Ces i flas mawr ar yr hyfforddiant. Roedd rhaid i aelod o’m teulu dderbyn CPR felly dwi’n credu y dylai pawb ddysgu’r sgiliau achub bywyd hyn”.

Esboniodd Benjamin Payne (Blwyddyn 11), “Roeddwn i wedi synnu i glywed bod eich siawns o fyw yn llai nag un mewn deg os ydych chi’n dioddef ataliad y galon y tu allan i ysbyty yn y DU. Mae hyfforddiant fel hwn yn bwysig iawn achos byddwn i’n awyddus i helpu pe bawn i’n wynebu sefyllfa o’r fath”.

Dywedodd Rhydian Jones (Athro), “Ar ran Ysgol Aberconwy hoffem ddiolch i Carwyn Roberts, Jamie Brown, Nerys Owen a Sean Clark am roi o’u hamser gwerthfawr i gyflwyno’r hyfforddiant a rhannu’u harbenigedd â’r staff a’r myfyrwyr. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Wasanaeth Ambiwlans Cymru am gynnig y profiad amhrisiadwy hwn, ac edrychwn ymlaen at eu croesawu’n ôl i Ysgol Aberconwy eto’r flwyddyn nesaf.”

Am fwy o wybodaeth am Ddiwrnod Adfywio Calon ewch i www.bhf.org.uk

Top