Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Collingwood Learning gyflwynodd ‘Mirror Mirror’ i ddisgyblion Blwyddyn 8 heddiw.

13 Medi 2017

Hoffem ddiolch i berfformwyr Collingwood Learning a gyflwynodd ‘Mirror Mirror’ i ddisgyblion Blwyddyn 8 heddiw.

Mae’r rhaglen theatr a gweithdy newydd hwn yn mynd i’r afael â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE) ac yn galluogi myfyrwyr i ddysgu beth yw CSE, sut mae paratoi rhywiol yn digwydd, sut y gallant ddiogelu eu hunain a sut y gallant gael cymorth.

Mae’r project yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion ledled Gogledd Cymru ac yn cael ei noddi gan Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Phroject Gwella Barnardo’s.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.collingwoodlearning.co.uk 

Top