Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Ysgol Aberconwy yn dathlu llwyddiannau TGAU

24 Awst 2017
Dathlodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy eu llwyddiannau TGAU eleni. Ymwelodd BBC Radio Wales â'r ysgol i ymuno â hwy yn eu dathliadau ac i brofi ymateb y myfyrwyr wrth iddynt ganfod eu graddau.
 
Nododd Ruth Dean, "Roeddwn i mor nerfus am dderbyn fy nghanlyniadau ac roedd eu darganfod yn syth cyn mynd yn fyw ar radio cenedlaethol yn frawychus, ond unwaith yr oeddwn i'n gwybod beth wnes i ei gyflawni (10A* 1A) roeddwn i wrth fy modd! Ym mis Medi, bydda i'n dychwelyd i Chweched Dosbarth Ysgol Aberconwy lle y bydda i'n cychwyn Lefelau A mewn Bioleg, Cemeg, Mathemateg a'r Fagloriaeth Gymreig.
 
Nid Ruth oedd yr unig un a oedd yn falch o'i chanlyniadau, gan ei bod hi'n rhan o grŵp o fyfyrwyr eithriadol o dda a oedd hefyd yn dathlu eu graddau: Mim Allardice (7A* a 4 A), Rhys Bailey (1 A* , 1A a 5 B), Nicole Coulson (1A*, 7 A a 2 B), Lana Flood (2A*, 7A ac 1 B) Nathan Purchase (7 A, 3 B ac 1 C) a Jaxon Webb-Dunn (3 A*, 4A a 4 B).
 
Ymhyfrydodd y pennaeth Ian Gerrard yn lefel llwyddiant y myfyrwyr a nododd, "Mae hwn yn ddiwrnod mawr i'n myfyrwyr, ac rwy'n siŵr y bydd llawer yn falch bod yr aros drosodd ac y gallen nhw nawr weld canlyniad eu gwaith caled. Fel ysgol rydyn ni'n hynod o falch o'n myfyrwyr i gyd ac yn eu cyflawniadau, ac hoffen ni longyfarch bob myfyriwr a dderbyniodd ganlyniadau heddiw."
 
Edrycha Ysgol Aberconwy ymlaen at groesawu myfyrwyr yn ôl i'r ysgol ac i'r chweched dosbarth ym mis Medi.
Top