Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Mae disgyblion Ysgol Aberconwy yn dathlu graddau lefel A rhagorol ac mae 30% o'r canlyniadau hynny yn raddau A* ac A (neu gyfwerth).

17 Awst 2017
Mae disgyblion Ysgol Aberconwy yn dathlu graddau lefel A rhagorol ac mae 30% o'r canlyniadau hynny yn raddau A* ac A (neu gyfwerth).
 
Cafwyd perfformiad gwych gan Joseph Macmanus (A*, A*, A*, A*) Danielle Pinkerton (A, A, A, B) David Jones (A*, A*, A*) Helena Griffiths ac Anna Hughes (A*, A, A) a Megan Roberts a Chloe Taft Jones (A*, A*, B).
 
Mae nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol yn edrych ymlaen i astudio ymhellach amrywiaeth eang o gyrsiau gradd cyffrous: Mathemateg, Cyfrifiadureg Gwyddonol, Troseddeg, Astudiaethau'r Cyfryngau, Dylunio a Ffasiwn, Dylunio Cychod a Crefft Pwerus a Gweleidyddiaeth mewn Prifysgolion ar hyd a lled y wlad megis Southampton, Llundain, Efrog, Warwick a Chaerdydd.
 
Llongyfarchwyd y disgyblion a'r staff gan y Pennaeth, Ian Gerrard. Dywedodd ei fod yn hynod falch o'r bobl ifanc gwych yma, rhai sydd wedi cyflawni eu llawn botensial ac sydd, yn awr yn symud ymlaen i astudio cyrsiau heriol a diddorol. Ychwanegodd "Dymunwn yn dda iddynt i'r dyfodol ac edrychwn ymlaen i glywed am unrhyw lwyddiant a ddaw iddynt yn y blynyddoedd i ddod."
Top