Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Myfyrwyr Bagloriaeth Cymru yn cefnogi cymuned leol ac yn helpu disgyblion Blwyddyn 6 i gymryd y cam nesaf i fyny o’r ysgol gynradd

14 Gorffennaf 2017

Drwy gydol y flwyddyn mae ein disgyblion Bagloriaeth Cymru Blwyddyn 10 wedi bod wrthi’n brysur yn gweithio tuag at eu 10 awr o weithgareddau gwirfoddol.

Mae eu prif weithgareddau wedi cynnwys datblygu gardd a phwll yr ysgol, plannu coed a phaentio, glanhau a gwella ystafelloedd newid y clwb pêl-droed lleol.

Yr wythnos hon, buont wrthi’n helpu’r ysgol i groesawu disgyblion Blwyddyn 6 lleol yn ystod ein hwythnos bonito, gan mai dyma’r disgyblion a fydd yn ymuno â ni ym mis Medi.

Yn ystod ein hwythnos bontio rydym yn ceisio sicrhau bod y broses mor esmwyth â phosibl i’r disgyblion Blwyddyn 6, er mwyn iddynt deimlo bod croeso a chefnogaeth iddynt, gan fod y profiad o symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd yn gallu bod yn frawychus.

Cefnogodd ein myfyrwyr Blwyddyn 10 y disgyblion drwy eu helpu i ddod i adnabod athrawon a’r staff yn yr ysgol, ac yn bwysicach fyth, i adnabod y safle.

Hoffem ddiolch i’n myfyrwyr Bagloriaeth Cymru Blwyddyn 10 am eu gwaith.

Top