Print this page

Newyddion

Myfyrwyr Ysgol Aberconwy yn ennill gwobr Gwasanaeth Ieuenctid Conwy.

29 Mehefin 2017

Roedd aelodau Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn dathlu Dydd Gwener, Mehefin 23ain ar ôl ennill y wobr ar gyfer ‘Project Rhagorol sy’n hyrwyddo diwylliannau yng Nghymru’.

Teithiodd Hollie Owen a Stephanie Morris, Blwyddyn 10 yn Ysgol Aberconwy, i lawr i Gaerdydd i gynrychioli tîm y project yn y seremoni, ac roeddent wrth eu boddau gyda’r wobr.

Llwyddodd Gwasanaeth Ieuenctid Conwy i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer derbyn Gwobr Ieuenctid Rhagorol am waith cymunedol a phroject  o fewn Conwy, yn sgil eu project llwyddiannus, ‘Deall ein Treftadaeth’.

Trwy gydol y prosiect, mae'r tîm o 10 o bobl ifanc, saith* ohonynt yn mynychu archwilio Ysgol Aberconwy hanes Cymru trwy gydol y sir Conwy ac ymweld â Chastell Conwy, Plas Mawr, y Mwyngloddiau Copr y Gogarth, Penmachno Mwyngloddiau, Nant BH Canolfan Addysg Awyr Agored.

Ar y noson, dan arweiniad Hollie, aeth y tîm i’r llwyfan, ac yna ymunodd Tommy Lyness, Gweithiwr Ieuenctid Proffesiynol gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy â hwy i dderbyn y wobr.

“Roeddwn i’n nerfus iawn yn cerdded i fyny i dderbyn y wobr gyda’r tîm, gan fod gennych chi ofn faglu, ond dwi’n falch o ddweud bod pawb wedi llwyddo i gyrraedd y llwyfan heb faglu a chyda gwenau mawr ar ein wynebau,” meddai Hollie.

Yn ôl Stephanie, roedd y profiad yn un “cyffrous a boddhaol. Dyma’r tro cyntaf i ni fynd i Gaerdydd, a chawsom amser gwych. Roeddem wrth ein boddau yn cymryd rhan yn y seremoni ac yn cyfarfod ag aelodau eraill o’r clwb ieuenctid, ond y darn gorau oedd ennill y wobr.”

Llongyfarchiadau mawr i Wasanaeth Ieuenctid Conwy ac i bawb a gymerodd ran yn y project.

 

*Chloe Benjamin, Hollie Owen, India Molloy, Stephanie Morris, Francesca Roberts, Ruby Flowers & Adele Hughes