Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Myfyrwyr Ysgol Aberconwy yn ennill gwobr Gwasanaeth Ieuenctid Conwy.

29 Mehefin 2017

Roedd aelodau Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn dathlu Dydd Gwener, Mehefin 23ain ar ôl ennill y wobr ar gyfer ‘Project Rhagorol sy’n hyrwyddo diwylliannau yng Nghymru’.

Teithiodd Hollie Owen a Stephanie Morris, Blwyddyn 10 yn Ysgol Aberconwy, i lawr i Gaerdydd i gynrychioli tîm y project yn y seremoni, ac roeddent wrth eu boddau gyda’r wobr.

Llwyddodd Gwasanaeth Ieuenctid Conwy i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer derbyn Gwobr Ieuenctid Rhagorol am waith cymunedol a phroject  o fewn Conwy, yn sgil eu project llwyddiannus, ‘Deall ein Treftadaeth’.

Trwy gydol y prosiect, mae'r tîm o 10 o bobl ifanc, saith* ohonynt yn mynychu archwilio Ysgol Aberconwy hanes Cymru trwy gydol y sir Conwy ac ymweld â Chastell Conwy, Plas Mawr, y Mwyngloddiau Copr y Gogarth, Penmachno Mwyngloddiau, Nant BH Canolfan Addysg Awyr Agored.

Ar y noson, dan arweiniad Hollie, aeth y tîm i’r llwyfan, ac yna ymunodd Tommy Lyness, Gweithiwr Ieuenctid Proffesiynol gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy â hwy i dderbyn y wobr.

“Roeddwn i’n nerfus iawn yn cerdded i fyny i dderbyn y wobr gyda’r tîm, gan fod gennych chi ofn faglu, ond dwi’n falch o ddweud bod pawb wedi llwyddo i gyrraedd y llwyfan heb faglu a chyda gwenau mawr ar ein wynebau,” meddai Hollie.

Yn ôl Stephanie, roedd y profiad yn un “cyffrous a boddhaol. Dyma’r tro cyntaf i ni fynd i Gaerdydd, a chawsom amser gwych. Roeddem wrth ein boddau yn cymryd rhan yn y seremoni ac yn cyfarfod ag aelodau eraill o’r clwb ieuenctid, ond y darn gorau oedd ennill y wobr.”

Llongyfarchiadau mawr i Wasanaeth Ieuenctid Conwy ac i bawb a gymerodd ran yn y project.

 

*Chloe Benjamin, Hollie Owen, India Molloy, Stephanie Morris, Francesca Roberts, Ruby Flowers & Adele Hughes

Top