Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Lorenzo Cutts at Shepperton - Picture © Anna White

Mae Lorenzo yn dangos bod gwaith caled ac ymroddiad yn allweddol ar gyfer llwyddo…

23 Mehefin 2017

Yn ogystal ag astudio ar gyfer ei arholiadau UG, mae Lorenzo Cutts, Blwyddyn 12 yn Ysgol Aberconwy, yn treulio amser bob wythnos yn hyfforddi yng Nghlwb Slalom Eryri.

Dechreuodd Lorenzo gael gwersi caiacio mewn pwll nofio lleol bedair blynedd yn ôl. Ar ôl dwy flynedd o gaiacio ymunodd â’r clwb slalom ac yn fuan wedi hynny aeth ymlaen i wneud canŵio slalom mewn dyfroedd agored.

Pan ofynnais iddo am ei brofiadau, cyfaddefodd fod ei brofiad go iawn cyntaf yn y dŵr wedi codi ofn arno, ond esboniodd “dyna’r ffordd orau i gael profiad, yn enwedig wrth ddysgu sut i ddianc o gwch sydd wedi troi drosodd.”

Dechreuodd ym mhedwaredd gynghrair y DU ac yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf dringodd i’r gynghrair gyntaf. Nid lwc oedd hynny. Treuliodd oriau bob wythnos, yn ystod y tymor cystadlu (Mawrth – Hydref) yn gwneud ymarfer corff er mwyn gynyddu ei ffitrwydd a’I gryfder, gan gerdded trwy bob cwrs yn ei feddwl, fel bod ganddo gynllun ar gyfer pob ras. Y tu allan i’r tymor cystadlu (Tachwedd-Chwefror) mae’n cynyddu ei oriau hyfforddi ac yn cyflawni rhaglen heriol, i sicrhau ei fod yn barod i gystadlu yn y cystadlaethau sy’n digwydd ledled y DU.

Mae Lorenzo’n esbonio, “Ar ddiwrnod y ras, rydych chi’n llawn emosiwn. Cyn i’r ras ddechrau rydych chi’n teimlo’n nerfus iawn, ond ar ôl cychwyn ar y ras rydych chi’n cael gwefr o’r adrenalin sy’n mynd trwy’ch corff. Pan fydda’ i wedi rhedeg yn dda, mae’r ymdeimlad o gyflawniad yn anhygoel ac yn gwneud i chi eisiau gwneud y ras eto. Os ydy fy amserau’n arafach nag yr oeddwn i wedi gobeithio, rydw i’n canolbwyntio’n galetach ar gyfer y ras nesaf!”

Nid yn unig y mae’n llwyddo mewn Canŵio Slalom, ond hefyd mae’n cael canlyniadau gwych yn y dosbarth, sy’n dangos y gallwch chi gyflawni unrhyw beth drwy waith caled ac ymroddiad.

Mae Lorenzo bron hanner ffordd drwy’r tymor hwn. Does dim ond angen iddo ennill tair ras neu gael 4,750 pwynt mewn pump ras i gyrraedd Cynghrair Gyntaf y DU. Cadwch lygad ar y gofod hwn…

Top