Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Ben Foggo

Ben Foggo yn ennill aur yn Mhencampwriaethau Ewrop.

21 Mehefin 2017

Aeth Ben Foggo, myfyriwr Blwyddyn 10 yn Ysgol Aberconwy, i Awstria wythnos ddiwethaf i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Brwydr Iau Awstria. Roedd Ben ymhlith 11 o Godwyr Pwysau Cymreig a ddewiswyd i hedfan i Awstria i gystadlu yn y categori Dan 17 oed.

Er gwaethaf y gystadleuaeth gref o bob rhan o Ewrop, aeth ymlaen i ennill aur, gan ddod yn Bencampwr Codi Pwysau Ewrop yn ei gategori.

Llwyddodd y codwr pwysau talentog o Gymru i gwblhau cipiad 65kg a phont a hwb 80kg, gan sicrhau cyfanswm cyffredinol o 145kg ar gyfer y gystadleuaeth, sef bron i dair gwaith pwysau ei gorff ei hun!

Ar ben hynny, llwyddodd i gyflawni GP (gorau personol) ar gyfer cystadleuaeth, sef 19kg, ac o ganlyniad i’w waith caled a’i ymrwymiad, mae wedi ennill ei le yng nghystadleuaeth Dan 20 oed  Prydain, a hyn i gyd er ei fod yn ddim ond 14 oed!

Yn ôl Ben, sy’n hyfforddi yng Nghlwb Codi Pwysau NW1 yn Llandudno, “Cyn y gystadleuaeth, roeddwn i’n teimlo’n hyderus ac yn barod am y gystadleuaeth. Er fy mod i’n barod, roeddwn i ar ben fy nigon ar ôl ennill aur yn fy nghategori i. Fy uchelgais yn y pen draw yw cyrraedd y Gemau Olympaidd, ac rydw i’n benderfynol o wneud hynny.”

“Fel ysgol, rydym yn ymfalchio yn llwyddiannau ein myfyrwyr, yn enwedig eu llwyddiannau allgyrsiol. Da iawn ti a llongyfarchiadau ar ran pawb yn Ysgol Aberconwy,” meddai Mr Ian Gerrard, Pennaeth.

I Ben, dim ond y cam cyntaf yw hwn. Diolch i’w waith caled, ei ymroddiad a’i angerdd, mae ei ddyfodol yn ddisglair.

Top