Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Milltiroedd At Elusen/Charity Miles

17 Hydref 2016

P’un a ydych yn rhiant, yn fyfyriwr neu’n aelod o’r staff – pam na wnewch chi ymuno â thîm Milltiroedd At Elusen Ysgol Aberconwy?

Mae’r App hwn yn eich galluogi i gael eich noddi ar ran elusennau penodol wrth gerdded, rhedeg, beicio a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill. Am bob milltir a deithiwch gan ddefnyddio’r App, gallwch ennill arian at Elusen (hyd at 25¢ y milltir wrth gerdded neu redeg, a hyd at  10¢ y milltir wrth feicio), yn amodol ar Gap cyffredinol.

Defnyddiwch y fformat hwn i gofnodi eich enw defnyddiwr : mae enw proffil pob MYFYRIWR fel a ganlyn: Joe Bloggs (9DM), STAFF: Mr. R Jones (AG) a RHIENI: Ms. Hughes (8CM-dosbarth tiwtor y mab/ferch).

Symudwch efo pwrpas!

Cewch hyd i dermau ac amodau pellach ar: http://charitymiles.org/terms.html

Top