Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

TŶ GOBAITH - DIWEDDARIAD

27 Mehefin 2016

Heddiw (27/06) cyflwynodd myfyrwyr Blwyddyn 12 Crafnant, Emily Holt & Helena Griffiths, siec am £852.22 i Tŷ Gobaith. 

Tŷ Gobaith yw’r elusen y dewisodd Tŷ Crafnant ei chefnogi ac roeddent yn ddiolchgar iawn am y swm a godwyd. Mynegodd Beverly Bradley (gweler y llun uchod), sy’n gyfrifol am godi arian yn y cylch, ei diolch i bawb yn Ysgol Aberconwy am eu hymdrechion gwych.

Roedd Pennaeth Tŷ Crafnant, Miss Janette Hughes (ar dde eithaf y llun), yn falch iawn o’i Thŷ am godi swm anhygoel arall at yr achos teilwng hwn. Am fwy o wybodaeth neu i ganfod sut y gallwch gefnogi Tŷ Gobaith, cliciwch ar y cyswllt isod.

 

www.hopehouse.co.uk

Top