Print this page

Newyddion

SESIWN TYRBIN GWYNT STEM

27 Mehefin 2016

Cymerodd 15 merch o Flwyddyn 8 & 9 ran mewn gweithdy tyrbinau gwynt yr wythnos ddiwethaf fel rhan o Wythnos Genedlaethol STEM. Mae’r cymhelliad Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg hwn yn anelu at roi cyfleoedd i bobl ifainc i ddatblygu sgiliau a chynyddu eu gwybodaeth a’u diddordeb yn y meysydd hyn.

Am fwy o luniau, agorwch yr atodiad.

Am fwy o wybodaeth am STEM, cliciwch ar y cyswllt isod.

 

www.stemnet.org.uk