Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

LLYSGENHADON IAITH YN HYRWYDDO ‘ITM’

01 Gorffennaf 2016

Yn ystod hanner tymor yr haf eleni bu’r Llysgenhadon Iaith wrthi’n brysur yn cynnal cystadlaethau i hyrwyddo ieithoedd tramor modern o amgylch yr ysgol.  

Eu cam cyntaf oedd cynnal cystadleuaeth creu poster i ddisgyblion CA3. Gwahoddwyd disgyblion i ddylunio poster yn hysbysebu ein clybiau Almaeneg a Ffrangeg sy’n digwydd amser cinio bob Dydd Mercher a Dydd Iau. Derbyniodd pob ymgeisydd dystysgrif i ddangos eu bod yn cymryd rhan, ac fe’n calonogwyd gan nifer yr ymgeiswyr.

Yr enillwyr oedd:

1af Mia Rawling 8LLC

2il Elin Watson 8LLC

3ydd Stephanie Morris 9CC

Bydd eu gwaith yn cael ei osod o amgylch yr ysgol er mwyn hysbysebu ein clybiau iaith ar gyfer mis Medi.

 

Cliciwch ar y cyswllt isod i weld y posteri buddugol a’u dylunwyr!

 

Top