Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

IEITHOEDD & DIWRNOD CHWARAEON

08 Gorffennaf 2016

Yn eu hawydd i hyrwyddo ieithoedd tramor modern, penderfynodd Llysgenhadon Iaith Aberconwy gynnal cystadleuaeth ar gyfer pob disgybl nad oedd yn cymryd rhan yn nigwyddiadau’r bore ar ddiwrnod chwaraeon yr ysgol yr wythnos ddiwethaf. Gwahoddwyd grwpiau bach o ddysgwyr blwyddyn 8, 9 a10 i gynhyrchu erthyglau bach am ddiwrnod chwaraeon mewn gwahanol ieithoedd ac felly, tra roedd cystadleuwyr yn dangos eu campau ffitrwydd ar y trac, roedd ‘cystadleuwyr’ eraill yn dangos eu gallu academaidd ac ieithyddol yn y dosbarth.

Gwobr 1af – erthygl yn Ffrangeg gan Chloe Turner, Courtney Mobley & Kayleigh Murray – blwyddyn 10 (gweler y llun uchod)

2il wobr – erthygl yn Almaeneg gan Elizabeth Morgan, Chelsea Foulkes & Abbie Sutton – blwyddyn 10

3ydd wobr – erthygl yn Gymraeg gan Daniel Raybould a Kyle Roberts – blwyddyn 9

Llongyfarchiadau i’r enillwyr a diolch i’r holl fyfyrwyr a gymerodd ran.

Da iawn, gut gemacht, très bien!

Y Llysgenhadon Iaith a fu’n hyrwyddo’r gystadleuaeth hon oedd: April Ehlke-West, Alice Dyson, Thomas Wilson, Anthony North, Sebastian Evans, Nathan Jones (disgyblion blwyddyn 9)

 

Agorwch yr atodiad isod i weld pob un o’r enillwyr!

Top