Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

CYMRU, EWROP A’R BYD

11 Gorffennaf 2016

CYMRU, EWROP A’R BYD 

Ddydd Llun 27ain o Fehefin 2016, trefnodd Routes into Languages ddigwyddiad ym Mhrifysgol Bangor ar destun ‘CYMRU, EWROP A’R BYD’. Mynychodd 35 o ddisgyblion Aberconwy pupils a ddewisodd barhau i astudio Iaith Ewropeaidd Fodern at safon TGAU ym mis Medi y digwyddiad hwn, ochr yn ochr â disgyblion o ysgolion eraill ledled Gogledd Cymru, o Gaergybi i Wrecsam. 

Yn dilyn croeso gan Bennaeth Ysgol Ieithoedd Prifysgol Bangor, cynigiwyd amrywiaeth o sesiynau gwybodaeth a gweithdai yn ystod y dydd, gan gynnwys gemau, gwybodaeth ddefnyddiol am astudio a gweithio yng Nghymru a thramor, sesiynau blasu ieithoedd yn Sbaeneg, Eidaleg a Mandarin, dawnsfeydd Tsieineaidd a chaligraffeg Tsieineaidd. Roedd ymddygiad a chyfranogiad pob myfyriwr yn glod i Ysgol Aberconwy, a chafodd bawb ddiwrnod i’r brenin. Diolch i Routes in to Languages am drefnu’r digwyddiad a’n gwahodd ni yno.

Top