Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

DIWEDDARIAD AM YR AMBIWLANS AWYR

31 Awst 2016

Cyflwynodd Tŷ Hiraethlyn siec o £761.85 i’w elusen ddewisedig, sef Ambiwlans Awyr Cymru. Dywedodd Mr Tony Wilkinson (Pennaeth Tŷ Hiraethlyn) ei fod yn falch iawn o’r holl ddisgyblion a gymerodd ran mewn trefnu’r digwyddiadau er mwyn codi’r arian. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys Disgo, rafflau, stondinau a diwrnod dim gwisg ysgol. Pan gyflwynwyd y siec, dywedodd Mr Medwyn Hughes (AAC) ei fod wrth ei fodd ag ymdrechion y disgyblion a mynegodd ei obaith y byddai hyn yn arwain at berthynas hir a llwyddiannus rhwng Tŷ Hiraethlyn ac Ambiwlans Awyr Cymru.

 

 

 

Top