Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

LLWYDDIANT YN YR ARHOLIADAU SAFON UWCH

31 Awst 2016

Mae myfyrwyr a staff Ysgol Aberconwy yn dathlu’r canlyniadau Safon Uwch gorau erioed, gyda graddau A/A* (neu rhai cyfatebol) yn ffurfio 30% o’r holl ganlyniadau 66% o’r grŵp blwyddyn yn dathlu o leiaf un radd A.

Enillodd Rebecca Caulfield (A*, A, A), Ieuan Hennessy (A*, A*, A, B), Josh Hunt (A*, A, A, B) a Matthew Williams (A*, A*, A*, A, C) ganlyniadau eithriadol. Mae 95% o’r myfyrwyr wedi cael eu derbyn gan eu dewis cyntaf o Brifysgol ac yn barod i gychwyn ar amrywiaeth o gyrsiau gradd sy’n cynnwys Eidaleg ac Ieithyddiaeth ym Mangor, Peirianneg Fecanyddol yng Nghaerfaddon a Pheirianneg Awyrofod yn Abertawe. Dywedodd y Pennaeth, Ian Gerrard, ei fod yn falch iawn o’r grŵp o bobl ifainc eithriadol a oedd wedi cyflawni eu potensial ac a oedd bellach yn symud ymlaen i astudio cyrsiau diddorol a heriol. Ychwanegodd: “Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt ar gyfer y dyfodol ac yn edrych ymlaen at glywed am eu llwyddiant yn y blynyddoedd i ddod.”

Top