Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Newyddion

Yn ddiweddar, teithiodd grŵp o ddisgyblion i Aberystwyth i berfformio ‘The Changing…
Dros y pum wythnos ddiwethaf, mae ein disgyblion Blwyddyn 7 wedi meithrin…
Da iawn i’n tîm pêl-droed merched Blwyddyn 7 & 8 a gurodd…
Mae myfyrwyr a staff Ysgol Aberconwy wedi bod yn gweithio’n ddiflino ers…
Ddydd Gwener, Tachwedd 17ain November, ymunodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy â gweddill y…
Nododd Ysgol Aberconwy ‘Diwrnod Adfywio Calon’ ar Ddydd Llun Hydref 16eg October…
Hoffem ddiolch i berfformwyr Collingwood Learning a gyflwynodd ‘Mirror Mirror’ i ddisgyblion…
Yn dilyn llawer o achosion o’r frech goch yn Ewrop ac achosion…
Dathlodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy eu llwyddiannau TGAU eleni. Ymwelodd BBC Radio Wales…
Top