Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Newyddion

TAITH YR URDD I DISNEYLAND PARIS

Roedd Isabella Cutts, Rosie Krol a Sheree Evans yn ddigon lwcus i…

MYFYRWYR YN LLYS Y GORON CAER!

Aeth ein myfyrwyr Seicoleg ar daith i Lys y Goron yng Nghaer…
P’un a ydych yn rhiant, yn fyfyriwr neu’n aelod o’r staff –…
Mae myfyrwyr a staff Ysgol Aberconwy yn dathlu’r canlyniadau Safon Uwch gorau…

DIWEDDARIAD AM YR AMBIWLANS AWYR

Cyflwynodd Tŷ Hiraethlyn siec o £761.85 i’w elusen ddewisedig, sef Ambiwlans Awyr…

CYMRU, EWROP A’R BYD

CYMRU, EWROP A’R BYD Ddydd Llun 27ain o Fehefin 2016, trefnodd Routes…

IEITHOEDD & DIWRNOD CHWARAEON

Yn eu hawydd i hyrwyddo ieithoedd tramor modern, penderfynodd Llysgenhadon Iaith Aberconwy…

LLYSGENHADON IAITH YN HYRWYDDO ‘ITM’

Yn ystod hanner tymor yr haf eleni bu’r Llysgenhadon Iaith wrthi’n brysur…

SESIWN TYRBIN GWYNT STEM

Cymerodd 15 merch o Flwyddyn 8 & 9 ran mewn gweithdy tyrbinau…
Top