Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Newyddion

Mae disgyblion Ysgol Aberconwy yn dathlu graddau lefel A rhagorol ac mae…
Llongyfarchiadau i fyfyrwyr Tŷ Hiraethlyn yn Ysgol Aberconwy! O ganlyniad i’w hymdrechion…
Drwy gydol y flwyddyn mae ein disgyblion Bagloriaeth Cymru Blwyddyn 10 wedi…
Roedd aelodau Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn dathlu Dydd Gwener, Mehefin 23ain ar…
Yn ogystal ag astudio ar gyfer ei arholiadau UG, mae Lorenzo Cutts,…
Aeth Ben Foggo, myfyriwr Blwyddyn 10 yn Ysgol Aberconwy, i Awstria wythnos…
Dewiswyd Hollie Owen a Stephanie Morris o Flwyddyn 10 Ysgol Aberconwy yn…
Ddydd Gwener Mehefin 9fed mynychodd grŵp o fyfyrwyr Blwyddyn 7, 8 a…
Ymunodd pedwar myfyriwr Blwyddyn 7 â’i gilydd i drefnu twrnamaint pêl-osgoi elusennol…
Top