Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Newyddion

Mae myfyrwyr a staff Ysgol Aberconwy wedi bod yn gweithio’n ddiflino ers…
Ddydd Gwener, Tachwedd 17ain November, ymunodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy â gweddill y…
Nododd Ysgol Aberconwy ‘Diwrnod Adfywio Calon’ ar Ddydd Llun Hydref 16eg October…
Hoffem ddiolch i berfformwyr Collingwood Learning a gyflwynodd ‘Mirror Mirror’ i ddisgyblion…
Yn dilyn llawer o achosion o’r frech goch yn Ewrop ac achosion…
Dathlodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy eu llwyddiannau TGAU eleni. Ymwelodd BBC Radio Wales…
Mae disgyblion Ysgol Aberconwy yn dathlu graddau lefel A rhagorol ac mae…
Llongyfarchiadau i fyfyrwyr Tŷ Hiraethlyn yn Ysgol Aberconwy! O ganlyniad i’w hymdrechion…
Drwy gydol y flwyddyn mae ein disgyblion Bagloriaeth Cymru Blwyddyn 10 wedi…
Top