Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Y Corff Llywodraethu

Swydd Wag Rhiant Lywodraethwyr.

Aelodau Corff Llywodraethu Ysgol Aberconwy yw:

Categori Llywodraethu Enw  
Cadeirydd: Cllr Terry James
Is-Gadeirydd: Mrs Wendy Howard
Cynrychiolwyr AALl:

Cllr Andrew Hinchliff
Cllr Samantha Cotton
Cllr Emma Leighton-Jones
Mrs Brenda Bignold

 
Rhieni Lywodraethwyr: Mrs Wendy Howard
Ms Collette Ryan
 
Pennaeth: Mr Ian Gerrard
Athrawen Lywodraethwyr: Mr Richard Burrows
Miss Janette Hughes
 
Cynrychiolydd Staff: Mrs Heather Yale  
Aelodau Cymunedol:

Mr Peter Hughes
Mrs Pat Hart
Mrs Keren Bond
Mrs Helen Roberts
Cllr Beverley James

 
Disgyblion Cysylltiol: Daniel Verburg [Prif Fachgen]
Chloe Ellison [Prif Eneth]
 

Ymgynghorwyr Dibleidlais

Mrs Ann Bradshaw [Dirprwy Prifathrawes]
Mr David Young [Dirprwy Prifathro]
Mr Kuljit Bratch [Rheolwr Busnes]
Clerc y Llywodraethwyr Miss Lynn Jones

Gallwch gysylltu â’r Llywodraethwyr drwy Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., Clerc y Llywodraethwyr.

Cyfansoddiad y Cordd Llywodraethu

  • Y Pennaeth
  • Dau aelod o'r staff dysgu
  • Un aelod o staff
  • Pum rhiant
  • Pedwar cynrychiolwyr o'r awdurdod ardal leol
  • Pum aelod cymunedol
  • Dau ddisgybl

Dyddiadau ar gyfer Cyfarfodydd y Llywodraethwyr

Tymor Pwyllgor Dyddiad Amser
Yr Hydref 2017

Llywodraethwyr llawn (Cyfarfod i ethol swyddogion)
Perfformiad Staff
Personél a Chyllid
Perfformiad y Pennaeth
Llywodraethwyr llawn

9 Hydref 2018
16 Hydref 2018
16 Hyfdref 2018
4 Rhagfyr 2018
4 Rhagfyr 2018

5:00pm
4:00pm
5:00pm
4:00pm
5:00pm

Y Gwanwyn 2018 Personél a Chyllid
Llywodraethwyr llawn
12 Mawrth 2019
2 Ebrill 2019
5:00pm
5:00pm
Yr Haf 2018 Personél a Chyllid
Llywodraethwyr llawn
11 Mehefin 2019
25 Mehefin 2019
5:00pm
5:00pm
Yr Hydref 2018 Llywodraethwyr llawn (Cyfarfod i ethol swyddogion) 8 Hydref 2019 5:00pm

 

Mae’r Llywodraethwyr yn darparu adroddiad blynyddol i rieni, a cheir hyd iddo dan adran Gwybodaeth Gyffredinol y wefan.

Top