Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Y Corff Llywodraethu

Aelodau Corff Llywodraethu Ysgol Aberconwy yw::

Categori LlywodraethuEnwDiwedd Tymor
Cadeirydd: Cllr Terry James
Is-Gadeirydd: Mrs Sue Buckley
Cynrychiolwyr AALl: Cllr Andrew Hinchliff
Cllr Joan Vaughan
Cllr Samantha Cotton
23 Jul 2016
23 Jul 2016
23 Jul 2016
Rhieni Lywodraethwyr: Mrs Anne Forsberg
Mrs Wendy Howard
Ms Collette Ryan
8 Oct 2017
8 Oct 2017
8 Oct 2017
Pennaeth: Mr Ian Gerrard
Athrawen Lywodraethwyr: Mrs Marnel Pritchard
Miss Janette Hughes
26 Oct 2016
26 Oct 2016
Cynrychiolydd Staff: Mrs Jenny Zhang 3 May 2015
Aelodau Cymunedol: Mrs Cherie Bailey
Mr Peter Hughes
 
Disgyblion Cysylltiol: Dan Cunningham [Prif Fachgen]
Kerry Parvin [Prif Eneth]
31 Jul 2015
31 Jul 2015

Ymgynghorwyr Dibleidlais

Mrs Ann Bradshaw [Dirprwy Prifathrawes]
Mr David Young [Dirprwy Prifathro]
Mr Kuljit Bratch [Rheolwr Busnes]
Clerc y Llywodraethwyr Miss Lynn Jones

Gallwch gysylltu â’r Llywodraethwyr drwy Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., Clerc y Llywodraethwyr.

Cyfansoddiad y Cordd Llywodraethu

  • Y Pennaeth
  • Dau aelod o'r staff dysgu
  • Un aelod o staff
  • Pum rhiant
  • Pedwar cynrychiolwyr o'r awdurdod ardal leol
  • Pum aelod cymunedol
  • Dau ddisgybl

Dyddiadau ar gyfer Cyfarfodydd y Llywodraethwyr

TymorPwyllgorDyddiadAmser
Yr Hydref 2016 Llywodraethwyr llawn (Cyfarfod i ethol swyddogion)
Personél a Chyllid
Llywodraethwyr llawn
20 Medi 2016
18 Hydref 2016
13 Rhagfyr 2016
5:00pm
5:00pm
5:00pm
Y Gwanwyn 2017 Personél a Chyllid
Full Governors
7 Mawrth 2017
14 Mawrth 2017
5:00pm
5:00pm
Yr Haf 2017 Personél a Chyllid
Llywodraethwyr llawn
16 Mai 2017
27 Mehefin 2017
5:00pm
5:00pm
Yr Hydref 2017 Llywodraethwyr llawn (Cyfarfod i ethol swyddogion) 19 Medi 2017 5:00pm

 

Mae’r Llywodraethwyr yn darparu adroddiad blynyddol i rieni, a cheir hyd iddo dan adran Gwybodaeth Gyffredinol y wefan.

Top