Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

Swyddog Arholiadau

Ystod Cyflog: GO5 (£18,566 - £21,025)

Mae hon yn swydd barhaol, 37 awr yr wythnos, tymor ysgol a 10 diwrnod ychwanegol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener, Rhagfyr 21ain

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Arholiadau brwdfrydig a llawn cymhelliant i gefnogi’r Ysgol. Byddant yn gweithio’n annibynnol i weinyddu pob gweithgaredd sy’n ymwneud â’r cylch arholiadau, cynnal y wybodaeth a’r hyder i reoli sefyllfaoedd anodd a darparu trefniadaeth effeithiol o arholiadau (gan gynnwys profion ar-lein) o fewn yr ysgol, gan sicrhau bod gweithdrefnau a pholisïau’r Bwrdd Arholi yn cael eu dilyn.

Mae’n adeg gyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, sef ysgol gyfun gymysg sy’n gofalu am 800 o ddisgyblion 11-18 oed. Mae’r ysgol wedi’i lleoli ar safle newydd sbon ar lan Afon Conwy brydferth, yn nhref ganoloesol Conwy ar arfordir Gogledd Cymru, yn agos i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae agosrwydd Ysgol Aberconwy at ffordd ddeuol yr A55 yn hwyluso’r daith i bob rhan o Ogledd Cymru, Sir Gaer a’r Wirral. Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad at dechnoleg bersonol ynghyd ag ystafelloedd TGCh ar gyfer eu maes cwricwlwm.

Mae’r amrywiaeth o fewn cymuned yr ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos gallu i drefnu a chyfathrebu i safon uchel yn gyson, a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant ag amrywiaeth o anghenion dysgu.

Rydym yn cynnig:

  • Rhaglen mentora sefydledig a chynhwysfawr.
  • Rhaglen datblygiad proffesiynol a hyfforddiant sylweddol ar gyfer athrawon a staff cynorthwyol, wedi’i theilwra ar eich cyfer.
  • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chefnogaeth.
  • Ysbryd cymunedol cryf.
  • Staff sy’n cefnogi ei gilydd. 

 

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

 

Ffuflen Gais wedi’i chwblhau a llythyr eglurhaol i’w dychwelyd i Lynn Jones yn Ysgol Aberconwy naill ai drwy’r post neu ebostiwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, os gwelwch yn dda cysylltwch â Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.yn y lle cyntaf.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu – bydd pob cymhwyster a geirda yn cael eu gwirio.

Top