Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

Ystod Cyflog: GO4 £14,506 to £15,584

Mae hon yn swydd barhaol, am 32.5 awr yr wythnos, tymor ysgol a 10 diwrnod ychwanegol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Gorffennaf 20fed 2017

 

Rydym yn awyddus i apwyntio Technegydd brwdfrydig a chyda cymhelliad cryf i gefnogi’r adran Wyddoniaeth. Byddant yn gweithio dan arweiniad y Pennaeth Adran i ddarparu cefnogaeth gyffredinol mewn gwyddoniaeth, gan gynnwys paratoi a chynnal adnoddau a chefnogaeth i staff a disgyblion ac i gynnal cyfarpar gwyddoniaeth a chyflenwadau cemegion. Gan gydweithio â’r Pennaeth Adran, byddant yn sicrhau cydymffurfiad â gofynion Iechyd a Diogelwch o ran defnyddio a storio cyfarpar gwyddoniaeth a chemegion.

Mae’n adeg gyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, sef ysgol gyfun gymysg sy’n gofalu am 800 o ddisgyblion 11-18 oed. Mae’r ysgol wedi’i lleoli ar safle newydd sbon ar lan Afon Conwy brydferth, yn nhref ganoloesol Conwy ar arfordir Gogledd Cymru, yn agos i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae agosrwydd yr ysgol at ffordd ddeuol yr A55 yn hwyluso’r daith i bob rhan o Ogledd Cymru, Sir Gaer a’r Wirral. Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad at dechnoleg bersonol ynghyd ag ystafelloedd TGCh ar gyfer eu maes cwricwlwm.

Mae’r amrywiaeth o fewn cymuned yr ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos gallu i drefnu a chyfathrebu i safon uchel yn gyson, a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant ag amrywiaeth o anghenion dysgu.

Rydym yn cynnig :

  • Rhaglen mentora sefydledig a chynhwysfawr
  • Rhaglen datblygiad proffesiynol a hyfforddiant sylweddol ar gyfer athrawon a staff cynorthwyol, wedi’i theilwra ar eich cyfer.
  • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chefnogaeth.
  • Ysbryd cymunedol cryf.

Staff sy’n cefnogi ei gilydd.

 

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Top