Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

Ystod Cyflog: GO2: £12,254 - £12,813

Mae hon yn swydd barhaol, 32.5 awr yr wythnos, tymor ysgol a 10 diwrnod ychwanegol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mehefin 23ain 2017

Rydym yn awyddus i apwyntio Technegydd brwdfrydig gyda chymhelliad cryf i gefnogi’r adran Dylunio a Thechnoleg. Bydd yn gweithio dan arweiniad y Pennaeth Adran gan ddarparu cefnogaeth yn yr ardaloedd technoleg, gan gynnwys paratoi a chynnal adnoddau a chefnogi staff a disgyblion.

Mae’n adeg gyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, sef ysgol gyfun gymysg sy’n gofalu am 800 o ddisgyblion 11-18 oed. Mae’r ysgol wedi’i lleoli ar safle newydd sbon ar lan Afon Conwy brydferth, yn nhref ganoloesol Conwy ar arfordir Gogledd Cymru, yn agos i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae agosrwydd Ysgol Aberconwy at ffordd ddeuol yr A55 yn hwyluso’r daith i bob rhan o Ogledd Cymru, Sir Gaer a’r Wirral. Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad at dechnoleg bersonol ynghyd ag ystafelloedd TGCh ar gyfer eu maes cwricwlwm.

Mae’r amrywiaeth o fewn cymuned yr ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos gallu i drefnu a chyfathrebu i safon uchel yn gyson, a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant ag amrywiaeth o anghenion dysgu.

Rydym yn cynnig:

  • Rhaglen mentora sefydledig a chynhwysfawr
  • Rhaglen datblygiad proffesiynol a hyfforddiant sylweddol ar gyfer athrawon a staff cynorthwyol, wedi’i theilwra ar eich cyfer.
  • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chefnogaeth.
  • Ysbryd cymunedol cryf.
  • Staff sy’n cefnogi ei gilydd.

 

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mentor Arweiniol Grŵp Blwyddyn

Ystod Cyflog : GO4 - £16,100 to £17,296

Mae hon yn swydd barhaol am 37 awr yr wythnos, tymor ysgol a 5 diwrnod ychwanegol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Dydd Llun Mehefin 30ain

Dyddiad cychwyn : Medi 1af 2017

Rydym yn awyddus i apwyntio Mentor Arweiniol brwdfrydig a llawn cymhelliant i weithio gyda grŵp blwyddyn yn yr ysgol. Bydd yn gweithio dan arweiniad ‘Pennaeth Blwyddyn’ ac yn cymryd rôl arweiniol gan ddarparu cefnogaeth fugeiliol i fyfyrwyr grŵp blwyddyn penodol, gan fynd i’r afael ag anghenion myfyrwyr sydd angen cymorth i oresgyn rhwystrau i ddysgu yn benodol. Byddant yn gweithio gyda myfyrwyr fel y gallant wneud y gorau o’u gallu i ddysgu, cynyddu eu cymhelliant i aros ym myd addysg, a’u cefnogi fel y gallant ennill cymwysterau.

Mae’n adeg gyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, sef ysgol gyfun gymysg sy’n gofalu am 800 o ddisgyblion 11-18 oed. Mae’r ysgol wedi’i lleoli ar safle newydd ac eang ar lan Afon Conwy brydferth, yn nhref ganoloesol Conwy ar arfordir Gogledd Cymru, yn agos i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae agosrwydd yr ysgol at ffordd ddeuol yr A55 yn hwyluso’r daith i bob rhan o Ogledd Cymru, Sir Gaer a’r Wirral. Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad at dechnoleg bersonol ynghyd ag ystafelloedd TGCh ar gyfer eu maes cwricwlwm.

Mae’r amrywiaeth o fewn cymuned yr ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos gallu i drefnu a chyfathrebu i safon uchel yn gyson, a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant ag amrywiaeth o anghenion dysgu.

Rydym yn cynnig :

  • Rhaglen fentora gadarn a chynhwysfawr
  • Rhaglen datblygiad proffesiynol a hyfforddiant cadarn ar gyfer athrawon a staff cynorthwyol, wedi’i deilwra ar eich cyfer.
  • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chefnogaeth.
  • Ysbryd cymunedol cryf.
  • Staff sy’n cefnogi ei gilydd.

 

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Top