Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Gwisg Ysgol

Yn unol â pholisi’r ysgol, dylai’r holl ddisgyblion wisgo’r wisg ysgol swyddogol. Mae’r polisi hwn wedi derbyn cefnogaeth lawn y Corff Llywodraethol.

Ni chaniateir i ddisgyblion wisgo tlysau-trwyn, modrwyau, clustdlysau mawr neu unrhyw eitemau tyllu yn yr ysgol. Disgwylir i’r disgyblion wisgo eu gwallt mewn steil sy’n addas i’r ysgol. Ni chaniateir steiliau gwallt eithafol.

School Uniform Letter (Updated) Dydd Mawrth 26 Ionawr 2016

School Uniform Example Images Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015

 • Crys polo gwyn sy'n dangos lliw'r tŷ ar y goler
 • Crys chwys ysgol – glas tywyll
 • Hosanau gwyn neu lwyd
 • Esgidiau du
 • Sgert/trowsus du neu lwyd siarcol.
 • Siwmper lwyd wedi’i gwau sy’n dangos arfbais yr ysgol
 • Blows/crys gwyn
 • Tei yr ysgol, glas a melyn
 • Sgert/trowsus du ac esgidiau du.
 • Crys polo "Mercury" glas tywyll (bechgyn)
 • Crys polo "Venus" glas tywyll (merched)
 • Siorts "Response" glas tywyll
 • 'Fleece' sip i’r hanner "Pulse" glas tywyll
 • Trowsus tracwisg "Trinity" glas tywyll
 • Trênyrs/esgidiau pêl-droed gwyn.

Gwybodaeth cit Addysg Gorfforol.

 

Cyflenwyr gwisg ysgol:Cyfeiriad
School Talk

Clifton House Newsagents
159, Upper Mostyn Street
Llandudno
Boppers Boutique 1 Woodland Rd West
Colwyn Bay
Gill's Village Road
Llanfairfechan
Clothes for Work, 2 Trinity Square
Llandudno
Gwynedd
LL30 2PY
Escape (Lyons Intersport)  Upper Mostyn Street
Llandudno

School equipment needed

 • Several pens (black or blue ink, and preferably ballpoints rather than cartridge)
 • Several pencils
 • Pencil eraser
 • Sharpener
 • 15cm ruler

Optional but useful items for a pencil case would include:

 • A few colouring pencils of various colours
 • A highlighter or two
 • Glue stick, such as Pritt
 • Round nosed scissors

NO TIPPEX OR CORRECTING FLUIDS PLEASE

Mathematics equipment sets can be purchased from the Mathematics department in school for £2. Specialist Maths equipment required would be a pair of compasses (A compass) and a protractor.

Top