Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

A oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni yma yn Ysgol Aberconwy?

Os hoffech ddysgu mwy am yr hyn y gallwn ei gynnig i chi neu’ch plentyn yma yn Ysgol Aberconwy, mae croeso i chi gysylltu â ni er mwyn trefnu ymweliad.  Rydym yn ymfalchïo yn y sylw unigol y gallwn ei roi i’n myfyrwyr o fewn amgylchedd ysgol lai o faint a byddem yn hapus iawn i ddangos hyn drwy drefnu taith i chi o amgylch yr ysgol, a rhoi cyfle i chi drafod gwneud cais gydag un o’n mentoriaid neu’r pennaeth.

I ddechrau, pam na wnewch chi edrych ar ein prosbectws, sydd ar gael yma.  Os ydych yn barod i wneud cais, gallwch lawrlwytho ffurflen gais yma, neu ffonio’r ysgol i ofyn am gopi papur.

 

Read 871 times Last modified on Dydd Mawrth, 12 Medi 2017 14:17
More in this category: Ysgolion Coedwig »
Top