Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Canlyniadau

Gwelwch isod gadarnhad o ganlyniadau arholiadau TGAU Ysgol Aberconwy a gafwyd gan Lywodraeth Cymru.

Nifer o ddisgyblion 15 oed a oedd ar y gofrestr ym mis Ionawr 2015: 128

 Wnaeth sefyll o leiaf un cymhwysterGyrhaeddodd trothwy Lefel 1Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd pasio TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg mamiaith a MathemategDangosydd Pwnc CraiddSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi’i chapio y disgyblSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach y disgybl
Ysgol 2014/15  100 99 91 58 48 357 583
Awdurdod Lleol 2014/15 99  96 84 54 51 339 502
Cymru 2014/15 99  94 84 58 55 343 531
Ysgol 13/14/15* 100  98 89 54 47 353 593
Ysgol 12/13/14*  100 98 87 50 45 351 592

* Tuedd tair blynedd.

Nifer o fechgyn 15 oed a oedd ar y gofrestr ym mis Ionawr 2015: 74

 Wnaeth sefyll o leiaf un cymhwysterGyrhaeddodd trothwy Lefel 1Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd pasio TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg mamiaith a MathemategDangosydd Pwnc CraiddSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi’i chapio y disgyblSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach y disgybl
Ysgol 2014/15 100  99 93 55 49 350 570
Awdurdod Lleol 2014/15  98 94 80 48 45 328 481
Cymru 2014/15  99 93 51 54 52 332 507
Ysgol 13/14/15*  100 97 91 49 43 345 570
Ysgol 12/13/14*  100 97 87 46 42 343 573

* Tuedd tair blynedd.

Nifer o ferched 15 oed a oedd ar y gofrestr ym mis Ionawr 2015: 54

 Wnaeth sefyll o leiaf un cymhwysterGyrhaeddodd trothwy Lefel 1Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd pasio TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg mamiaith a MathemategDangosydd Pwnc CraiddSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi’i chapio y disgyblSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach y disgybl
Ysgol 2014/15  100 100 89 61 48 366 602
Awdurdod Lleol 2014/15  99 97 87 60 57 352 524
Cymru 2014/15  99 96 88 62 58 355 556
Ysgol 13/14/15*  100 99 87 59 50 361 616
Ysgol 12/13/14*  100 99 88 55 48 358 611

* Tuedd tair blynedd.

Top