Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

AP SCHOOL GATEWAY NEWYDD

Mae Ap newydd ar gael a fydd yn eich galluogi i weld yr wybodaeth sydd gennym am eich plentyn yn yr ysgol.

Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys:

  • gwybodaeth am asesiadau,
  • cofnod o’u cyflawniadau,
  • mynediad i ‘bwyntiau ymddygiad'
  • gwybodaeth am bresenoldeb
  • amserlen eich plentyn.

Gyda’r Ap, bydd yn haws i chi gysylltu â ni i roi rhesymau dros absenoldeb ac i dalu am deithiau ysgol. Gallwch lawrlwytho’r Ap i’ch ffôn clyfar o’ch storfa Apiau neu gael mynediad ar-lein trwy fynd i www.schoolgateway.com

I gofnodi fel defnyddiwr newydd bydd angen mewnbynnu eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn symudol – yna bydd y system yn cwblhau’r broses gofrestru trwy anfon rhif PIN i’r rhif ffôn symudol hwn. I gwblhau’r broses o logio i mewn yn llwyddiannus, bydd eich rhif ffôn symudol a’ch cyfeiriad e-bost yn cael eu cydweddu â’r rhai sydd gennym ar eich cyfer yn yr ysgol, felly os oes angen diweddaru’r manylion hyn, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda. Os cewch unrhyw anawsterau wrth geisio cael mynediad i’r gwasanaeth hwn, os gwelwch yn dda e-bostiwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. ac mi wnawn ni ymateb mor fuan â phosibl. Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu delio ag ymholiadau o’r fath dros y ffôn. Os hoffech wybod mwy am yr wybodaeth y gallwch gael mynediad iddi trwy ddefnyddio’r Ap, os gwelwch yn dda gwyliwch y Clip Fideo hwn.

Top