Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

AP SCHOOL GATEWAY NEWYDD

Ydych chi’n awyddus i ddysgu mwy am weithgarwch eich plentyn yn yr ysgol?

Oeddech chi’n gwybod bod App ar gael sy’n caniatáu i chi gael mynediad i’r wybodaeth hon?

Ydych chi wedi clywed am App Schoolgateway?

 

Gallwch ddefnyddio’r app i gael yr wybodaeth ganlynol:

  • gwybodaeth am asesiadau
  • cofnod o’u cyflawniadau
  • mynediad i ‘bwyntiau ymddygiad’
  • gwybodaeth am bresenoldeb
  • amserlen eich plentyn

Bydd yn hwyluso’r broses o gysylltu â ni i ddweud wrthym am resymau dros absenoldeb ac i dalu am deithiau ysgol.

Ac... i wneud pethau’n haws fyth, byddwch hefyd yn gallu talu am taith ysgol eich plentyn drwy ddefnyddio’r app!

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y llun isod...

 

 

 

Gallwch lawrlwytho’r App i’ch ffôn clyfar o’ch storfa App neu gael mynediad ar-lein drwy fynd i www.schoolgateway.com 

I gofnodi fel defnyddiwr newydd bydd angen i chi fewnbynnu eich cyfeiriad ebost a’ch rhif ffôn symudol – yna, bydd y system yn anfon rhif Pin i’r rhif ffôn symudol  hwn er mwyn cwblhau’r broses gofrestru. I gwblhau’r logio i mewn yn llwyddiannus, bydd eich rhif ffôn symudol a’ch cyfeiriad ebost yn cael eu cydweddu â’r rhai sydd gennym ar eich cyfer yn yr ysgol, felly os oes angen i chi ddiweddaru’r manylion hyn, os gwelwch yn dda rhowch wybod i ni.

Os cewch anawsterau wrth geisio cael mynediad i’r gwasanaeth hwn, ebostiwch  Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. a byddwn yn ymateb mor fuan â phosibl. Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu datrys ymholiadau am y gwasanaeth dros y ffôn.

 

Top