Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Syniadau ar gyfer Adolygu

Awgrymiadau a thriciau at yr arholiadau!

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth sy’n eich helpu i gynllunio eich sesiynau adolygu. Mae yma gysylltau â phwyntiau pŵer & deunydd arall ynghlwm a gallwch hefyd gael hyd i fersiynau o’r Amserlenni Arholiadau y gallwch eu lawrlwytho.

Cliciwch ar y tabiau isod am syniadau gwahanol a digwyddiadau sy’n dod yn fuan – a dewch yn ôl yn rheolaidd i weld beth arall sydd wedi cael ei ychwanegu.

 

Mynediad i’r App Mathemateg – adnawdd adolygu ardderchog ar gyfer Mathemateg TGAU – i’w weld yma.

Casgliad o glipiau fideo am adolygu – mynediad trwy ddefnyddio codau QR – i’w gweld yma.

Casgliad o waith cartref a seiliwyd ar sgiliau ond sydd hefyd yn cynnwys gweithgareddau ymestyn : http://prethomework.weebly.com/

Casgliad o fideos, ffeiliau cymorth, taflenni gwaith a chartref 5 y dydd. Argraffwch y tasgau wythnosol a rhowch gynnig arni : https://corbettmaths.com/

Mae Numeracy Ninjas yn ymyriad rhifedd Cyfnod Allweddol 3 rhad ac am ddim a gynlluniwyd i lenwi bylchau yn strategaethau cyfrifo pen sylfaenol : http://www.numeracyninjas.org/

Datblygwyd Snappy Maths ar gyfer darparu taflenni gwaith, gweithgareddau rhyngweithiol ac adnoddau eraill yn rhad ac am ddim, i helpu gydag addysgu a dysgu ffeithiau a sgiliau mathemategol : http://www.snappymaths.com/

Mae gan y safle hwn yr holl hen bapurau TAS a phrofion pen, sy’n rhagorol ar gyfer ymarfer : http://www.emaths.co.uk/

Mae’r rhain yn dasgau ardderchog ar gyfer eu cymryd i ffwrdd : http://www.mathedup.co.uk/

Cynllun yn cynnwys unedau gweithdredol sy’n herio ac yn ymgysylltu â myfyrwyr mewn Sgiliau sy’n weithredol ac yn hwyl. Mae’r tasgau’n benagored ac yn gallu cael eu haddasu : http://www.functionalmathematics.co.uk/

Peidiwch ag anghofio ein pecynnau tanysgrifio.

https://www.mymaths.co.uk/

https://www.sumdog.com/

http://www.teachitmaths.co.uk


Agorwch y cyflwyniad isod i gael eich ysgogi gan syniadau ar gyfer adolygu. 

Revision Help PowerPoint

How to design your revision timetable

Blwyddyn 11 Dyddiadau Allweddol 2017-18

Bydd pob disgybl yn derbyn adroddiad interim ar ddiwedd pob hanner tymor. Bydd hwn yn nodi eu hymdrech a’r radd a ragwelir iddynt ym mhob pwnc.

 

Hydref

 • Asesiad Cymraeg llafar 1af: Hydref 23ain – 27ain

Tachwedd

 • Diwrnod adolygu Mathemateg: Tachwedd 7fed
 • Ailsefyll TGAU Mathemateg: Tachwedd 6fed
 • Arholiad Saesneg Ton PiXL Blwyddyn 11: Tachwedd 13eg-14eg
 • Asesiadau darllen ac ysgrifennu Cymraeg: Tachwedd 13eg -17eg
 • Asesiadau siarad a gwrando mewn grŵp yn Saesneg: Tachwedd 20fed – 24

Rhagfyr

 • Ffug arholiadau (1) Rhagfyr 4ydd – 8fed

Ionawr

 • Asesiadau Cymraeg llafar Iaith 1af mewn grŵp: 8.1.18-12.1.18
 • Noson Rieni Blwyddyn 11: Ionawr 23ain
 • Wythnosau asesiadau dan reolaeth Gwyddoniaeth Blwyddyn 11: 22.1.18-2.2.18

Chwefror

 • Adroddiadau i rieni Blwyddyn 11: Chwefror 2018
 • Noson ddewisiadau Chweched Dosbarth Blwyddyn 11 i 12: Chwefror 6ed
 • Diwrnod blasu LINC Blwyddyn 11: Chwefror 28ain

Mawrth

 • Ffug arholiadau (2): 5.3.18 – 9.3.18
 • Dosbarth Meistr Technegau Adolygu Blwyddyn 11: Mawrth 21ain

Ebrill

 • Wythnos arholiadau Ffrangeg llafar: 23.4.18 – 27.4.18
 • Wythnos arholiadau Sbaeneg llafar: 30.4.18 – 4.5.18

Mai

 • Wythnos arholiadau Almaeneg llafar: 7.5.18 -11.5.18
 • Arholiadau TGAU: 8.5.18 – 21.6.18

 

Diwrnod canlyniadau TGAU Blwyddyn 11: Awst 23ain 2018

 

 

 

More in this category: Gwybodaeth am Arholiadau »
Top