Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Sul, 13 Tachwedd 2016 19:11

Syniadau ar gyfer Adolygu

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Awgrymiadau a thriciau at yr arholiadau!

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth sy’n eich helpu i gynllunio eich sesiynau adolygu. Mae yma gysylltau â phwyntiau pŵer & deunydd arall ynghlwm a gallwch hefyd gael hyd i fersiynau o’r Amserlenni Arholiadau y gallwch eu lawrlwytho.

Cliciwch ar y tabiau isod am syniadau gwahanol a digwyddiadau sy’n dod yn fuan – a dewch yn ôl yn rheolaidd i weld beth arall sydd wedi cael ei ychwanegu.

 

Byddwn yn cynnal Diwrnod Sgiliau Adolygu ar gyfer Arholiadau ar Ebrill 5ed.  Bydd hwn yn cael ei ddarparu gan Learning Performance Training – cwmni sgiliau astudio mwyaf blaenllaw y DU (mwy o wybodaeth isod)!

Dechreuodd Learning Performance Training yn ôl yn 1992 pan benderfynodd Heather a Roger Starbuck eu bod am wneud dysgu’n rhwyddach i’w plant. Yn glyfar iawn, aethant ati i gyfuno tystiolaeth wyddonol am sut mae’r ymennydd yn dysgu â’u profiad fel athrawon, gan gynllunio sgiliau astudio a strategaethau dysgu arloesol sy’n defnyddio dychymyg a chreadigrwydd yr ymennydd.

Ar y cychwyn roedd ganddynt nod syml, sef i ysgogi cariad at ddysgu a chreu cenhedlaeth o unigolion hyderus a llwyddiannus. Fwy nag ugain mlynedd yn ddiweddarach, nid yw eu cenhadaeth wedi newid.

Bellach Learning Performance yw cwmni sgiliau astudio mwyaf y DU. Bob blwyddyn mae’n ymweld â mwy na 1000 o ysgolion ar draws y DU ac Ewrop, gan gyrraedd tua 200,000 o bobl ifainc.

Mae’n parhau i fod yn gwmni teuluol, gan fod merch Heather a Roger, Carrie Starbuck, sy’n gyn-athrawes, yn Rheolwr-Gyfarwyddwr. Mae hyn oll yn golygu ein bod yn darparu gwasanaeth profiadol, gwybodus, personol gydag addysg a phobl ifainc wrth ei graidd.

www.learningperformance.com/

Os hoffech weld barn myfyrwyr am y diwrnod y llynedd, gallwch ddod o hyd i grynodeb ohonynt drwy glicio yma.

Mynediad i’r App Mathemateg – adnawdd adolygu ardderchog ar gyfer Mathemateg TGAU – i’w weld yma.

Casgliad o glipiau fideo am adolygu – mynediad trwy ddefnyddio codau QR – i’w gweld yma.

Casgliad o waith cartref a seiliwyd ar sgiliau ond sydd hefyd yn cynnwys gweithgareddau ymestyn : http://prethomework.weebly.com/

Casgliad o fideos, ffeiliau cymorth, taflenni gwaith a chartref 5 y dydd. Argraffwch y tasgau wythnosol a rhowch gynnig arni : https://corbettmaths.com/

Mae Numeracy Ninjas yn ymyriad rhifedd Cyfnod Allweddol 3 rhad ac am ddim a gynlluniwyd i lenwi bylchau yn strategaethau cyfrifo pen sylfaenol : http://www.numeracyninjas.org/

Datblygwyd Snappy Maths ar gyfer darparu taflenni gwaith, gweithgareddau rhyngweithiol ac adnoddau eraill yn rhad ac am ddim, i helpu gydag addysgu a dysgu ffeithiau a sgiliau mathemategol : http://www.snappymaths.com/

Mae gan y safle hwn yr holl hen bapurau TAS a phrofion pen, sy’n rhagorol ar gyfer ymarfer : http://www.emaths.co.uk/

Mae’r rhain yn dasgau ardderchog ar gyfer eu cymryd i ffwrdd : http://www.mathedup.co.uk/

Cynllun yn cynnwys unedau gweithdredol sy’n herio ac yn ymgysylltu â myfyrwyr mewn Sgiliau sy’n weithredol ac yn hwyl. Mae’r tasgau’n benagored ac yn gallu cael eu haddasu : http://www.functionalmathematics.co.uk/

Peidiwch ag anghofio ein pecynnau tanysgrifio.

https://www.mymaths.co.uk/

https://www.sumdog.com/

http://www.teachitmaths.co.uk


Agorwch y cyflwyniad isod i gael eich ysgogi gan syniadau ar gyfer adolygu. 

Revision Help PowerPoint

How to design your revision timetable

TACHWEDD 2016

> Ar Ddydd Mawrth Tachwedd 1af ceir diwrnod cyfan o adolygu Mathemateg, un diwrnod cyn y papur TGAU Mathemateg cyntaf.

> Ar Ddydd Mercher Tachwedd 2il cynhelir arholiad TGAU Mathemateg Rhifedd (1).

> Ar Ddydd Iau Tachwedd 3ydd ceir diwrnod cyfan o adolygu Mathemateg, un diwrnod cyn yr ail bapur TGAU Mathemateg.

> Dydd Gwener Tachwedd 4ydd cynhelir yr ail arholiad TGAU Mathemateg Rhifedd (2).

RHAGFYR 2016

> Dydd Llun Tachwedd 28ain – Dydd Gwener Rhagfyr 2il yw wythnos ffug arholiadau.

IONAWR 2017

> Dechrau Ionawr canlyniadau TGAU Mathemateg yn yr ysgol.

> Arholiadau TGAU Ionawr mewn rhai pynciau yn dechrau Ionawr 16eg – Ionawr 20fed.

MAWRTH 2017

> Dydd Gwener Mawrth 10fed Opsiynau Blwyddyn 11 i’r disgyblion hynny sy’n dymuno symud ymlaen i’r chweched dosbarth.

> Dydd Llun Mawrth 13eg – Dydd Gwener Mawrth 17eg yw wythnos 2 o’r ffug arholiadau.

EBRILL 2017

> Dydd Llun Ebrill 3ydd yw diwrnod Project Bagloriaeth Cymru Blwyddyn 11.

> Ar Ddydd Mercher Ebrill 5ed bydd pawb ym Mlwyddyn 11 yn gweithio gyda chwmni o’r enw Learning Performance gan ganolbwyntio ar dechnegau adolygu.

MAI 2017

> Dydd Llun Mai 8fed – Dydd Llun Mehefin 26ain yw prif gyfnod arholiadau TGAU.

 

 

 

Read 370 times Last modified on Dydd Sul, 13 Tachwedd 2016 19:32
More in this category: Gwybodaeth am Arholiadau »
Top