Print this page

Gwybodaeth am Arholiadau

Gwybodaeth am Arholiadau

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y gwahanol gyfresi o arholiadau a fydd yn digwydd cyn hir.

Cliciwch ar y tabiau isod am fanylion ynglŷn â’r profion darllen neu rifedd cenedlaethol, ac arholiadau TGAU, UG neu A2.

 

Cliciwch ar y cyswllt isod i weld amserlen ffug arholiadau y flwyddyn hon, sy’n dechrau ar Dachwedd 28ain :

Amserlen ffug arholiadau

Cliciwch ar y cyswllt isod i weld amserlenni arholiadau UG ac A2 yr haf hwn :

Amserlenni Safon Uwch/UG (VIed dosbarth)

Fel y digwyddodd yn y blynyddoedd blaenorol, bydd pob myfyriwr ym mlwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll profion cenedlaethol mewn darllen a rhifedd (rhesymu a gweithdrefnol) ym mis Mai.

Bydd amserlen eleni yn cael ei chyhoeddi ym mis Ionawr 2017 – dyma enghraifft o amserlen y llynedd :

NRT NNT Timetable 2016

Bydd myfyrwyr yn derbyn manylion yn yr ysgol, ond gallwch ddod o hyd i arweiniad gan Lywodraeth Cymru trwy glicio yma.