Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau’n cynnig cyfle rhagorol i fyfyrwyr o bob oedran a gallu i ‘ddysgu wrth ennill’. Eleni, mae Ysgolion Uwchradd Conwy wedi sefydlu Wythnos Brentisiaeth a gynhelir rhwng 12 ac 16 Hydref. Yn ystod yr wythnos hon, bydd disgyblion blwyddyn 11, 12 a 13 yn cael y cyfle i ddysgu beth yw prentisiaethau, lle i gael gwybodaeth am brentisiaethau a pha gymwysterau a sgiliau fydd yn eu helpu i gael prentisiaeth a’i chyflawni’n llwyddiannus.

Bydd Diwrnod Prentis Ysgol Aberconwy, a gynhelir ar Ddydd Iau 15 Tachwedd, yn cynnwys sgyrsiau gan brentisiaid a chyflogwyr presennol. Bydd Gyrfa Cymru a Gwasanaeth Ieuenctid Cymru hefyd yn cyflwyno sesiynau rhyngweithiol lle gall disgyblion chwilio’r gronfa ddata o gyfleoedd am brentisiaethau yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd, a meddwl am y penderfyniadau y mae’n rhaid eu gwneud wrth ddewis prentisiaeth.

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn cynhelir wythnos arall o ddigwyddiadau, gan gynnwys sesiwn canfod ffeithiau ar gyfer rhieni.


 

Amserlen Diwrnod Prentisiaethau

 Bl. 11-13 (30)Bl. 11-13 (30)Bl. 11-13 (30)Bl. 11-13 (30)Bl. 11-13 (30)Bl. 11-13 (30)
Sesiwn 1: 08:50-09:15 "What is an Apprenticeship?"
North Wales Training (Hall)
Sesiwn 2: 09:15-10:05 Looking for an Apprenticeship
Ann Egan, Careers Wales (ICT Room)
Employer-led session
Chris Owens, MD: Alpine Coaches
Decisions, Decisions
Sharon Campbell & Helen Jackson: Youth Service / Communities 1st
"I Was An Apprentice"
Matthew Forbes: Conwy Harbour Master
Looking for an Apprenticeship
Vanessa Anderson: Careers Wales (ICT Room)
Employer-led session
Alan Jones, MD: Sional Promotional Merchandise
Sesiwn 3: 10:05-10:35   Looking for an Apprenticeship
Ann Egan, Careers Wales (ICT Room)
Employer-led session
Chris Owens, MD: Alpine Coaches
Decisions, Decisions
Sharon Campbell & Helen Jackson: Youth Service / Communities 1st
"I Was An Apprentice"
Matthew Forbes: Conwy Harbour Master
Looking for an Apprenticeship
Vanessa Anderson: Careers Wales (ICT Room)
Sesiwn 4: 10:35-11:05   "I Was An Apprentice"
Matthew Forbes: Conwy Harbour Master
Looking for an Apprenticeship
Ann Egan, Careers Wales (ICT Room)
Employer-led session
Alan Jones, MD: Sional Promotional Merchandise
Decisions, Decisions
Sharon Campbell & Helen Jackson: Youth Service / Communities 1st
"I Was An Apprentice"
Matthew Neale: Curriculum Admin Assistant, Coleg Llandrillo
EGWYL
Sesiwn 5: 11:20-12:20   Decisions, Decisions
Sharon Campbell & Helen Jackson: Youth Service / Communities 1st
"I Was An Apprentice"
Matthew Neale: Curriculum Admin Assistant, Coleg Llandrillo
Looking for an Apprenticeship
Vanessa Anderson: Careers Wales (ICT Room)
   

 

Top