Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Llythrennedd a Rhifedd

Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd Ebrill 27fed i 6ed Mai

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllaw byr wedi’i animeiddio sy’n eich arwain trwy adroddiadau’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. Cliciwch ar y cyswllt isod.

National Reading and Numeracy Tests 2017

Top