Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Llun, 17 Hydref 2016 19:55

Ysgolion Coedwig

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Cychwynnodd y sesiynau Ysgol Goedwig ar gyfer grwpiau bach o ddisgyblion ym mis Medi, a disgyblion Hiraethlyn oedd y cyntaf i elwa ar y profiad hwn.

Mae Ysgol Goedwig yn broses ysbrydoledig sy’n cynnig cyfle rheolaidd i grwpiau bach o ddisgyblion gyflawni a datblygu hyder a hunan-barch trwy brofiadau dysgu ymarferol mewn coedwig neu amgylchedd naturiol sy’n cynnwys coed. Mae’n ennyn cariad a pharch at natur. Mae’n cael ei chynnal gan arweinwyr Ysgol Goedwig cymwysedig.

Yn Ysgol Goedwig, rydym yn dysgu disgyblion i ddefnyddio’n ddiogel offer fel llifau a bwyeill ar gyfer torri, a chyllyll ar gyfer naddu. Hefyd, rydym yn dysgu disgyblion sut i gynnau tanau, coginio ac adeiladu llochesau. Mae’r Ysgol Goedwig yn annog cymryd risg (dan reolaeth), gyda gweithgareddau fel dringo coed a gwneud siglenni o raffau. Mae’r gymhareb disgybl athro yn fach, er mwyn diogelwch ac i adeiladu perthnasau da. Yn ystod pob gweithgaredd, bydd ymwelwyr yn cael eu dysgu am natur a chadwraeth.

Yn y lle cyntaf, bydd tua dwsin o blant o bob tŷ, o wahanol oedrannau, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Ysgol Goedwig. Yna, y nod yw y bydd disgyblion Blwyddyn 6 yn cymryd rhan mewn grwpiau bach, ac y bydd pob plentyn ym Mlwyddyn 7 yn dod i’r Ysgol Goedwig yn y man, fel rhan o’u hamserlen Dysgu Seiliedig ar Broject.

Read 393 times Last modified on Dydd Gwener, 28 Hydref 2016 19:53
More in this category: « Derbyniadau
Top