Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Awgrymiadau a thriciau da ar gyfer arholiad!

Yma cewch hyd i wybodaeth a fydd yn eich helpu i gynllunio eich sesiynau adolygu. Ynghlwm mae cysylltau sy’n mynd â chi at gyflwyniadau pwynt pŵer & deunyddiau eraill, ac hefyd cewch hyd i fersiynau o’r Amserlenni Arholiadau sy’n barod i’w lawrlwytho.

Cliciwch ar y tabiau isod am syniadau a digwyddiadau gwahanol sy’n dod cyn hir – a dewch yn ôl yn rheolaidd i weld beth arall sydd wedi ymddangos.

 

Byddwn yn cynnal Diwrnod Sgiliau Adolygu ar gyfer Arholiad ar Fawrth 23ain – bydd yn cael ei ddarparu gan Learning Performance Training – prif gwmni sgiliau astudio y DU (mwy o wybodaeth isod)!

Lansiwyd Learning Performance Training yn 1992 pan benderfynodd Heather a Roger Starbuck wneud y broses o ddysgu’n haws i’w plant. Yn fedrus iawn, drwy gyfuno tystiolaeth wyddonol am y ffordd mae’r ymennydd yn dysgu gyda’u profiad fel athrawon, aethant ati i gynllunio sgiliau astudio a strategaethau dysgu blaengar sy’n defnyddio dychymyg a chreadigrwydd yr ymennydd.

Bryd hynny, roedd ganddynt un nod yn unig – i ysbrydoli cariad tuag at ddysgu a chreu cenhedlaeth o unigolion hyderus a llwyddiannus. Fwy nag ugain mlynedd yn ddiweddarach, yr un yw cenhadaeth Learning Performance.

Erbyn hyn Learning Performance yw cwmni sgiliau astudio mwyaf y DU. Mae’n ymweld â mwy na 1000 o ysgolion ar draws y DU ac Ewrop, gan gyrraedd tua 200,000 o bobl ifainc bob blwyddyn.

Mae’n parhau i fod yn gwmni teuluol, gan fod Carrie Starbuck, cyn-athrawes sy’n ferch i Heather a Roger, bellach yn Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni. Mae’r cwmni’n darparu gwasanaeth profiadol, gwybodus a phersonol gydag addysg a phobl ifainc wrth galon popeth a wna.

www.learningperformance.com/

Os ydych yn awyddus i weld beth oedd barn myfyrwyr am y diwrnod a gynhaliwyd y llynedd, gallwch weld crynodeb o’u gwerthusiadau drwy glicio yma.

 

Exam timetable

Cewch hyd i amserlenni TGAU a Safon Uwch ar y cysylltau isod :

Amserlenni Safon Uwch/AS (VIed dosbarth)

Amserlen TGAU (Blwyddyn 11)

Profion Cenedlaethol Blwyddyn 7 i 9

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, bydd pob myfyriwr ym Mlwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll profion cenedlaethol mewn darllen a rhifedd (rhesymu a gweithdrefnol) yn ystod mis Mai.

Dyma’r amserlen ar gyfer y profion eleni:

 

  

Bydd myfyrwyr yn derbyn manylion yn yr ysgol, ond gallwch ddod o hyd i arweiniad gan Lywodraeth Cymru drwy glicio yma

 

The school has put together a comprehensive series of revision sessions during the second week of the Easter holidays, an outline of which appears below. We will be targeting sessions for particular students, but would encourage them to attend as many of these free sessions as possible to develop their skills and revise their knowledge in preparation for AS and A2 exams.  Sessions will run from 9.30am to 3.00pm, but students should make their own arrangements for lunch.

 

Day / Date

Year 12/13

Monday 4th April 

Year 13 Product Design (All Day)

Tuesday 5th April 

Year 13 French (All day)

Wednesday 6th April

Year 12 German (Half day : am); Year 12/13 Drama (All Day)

Thursday 7th April 

Year 12 French (All Day)

Friday 8th April

Year 13 Product Design (All day); Year 12 Cymraeg (All day); Year 12 Maths (All day)

 

Agorwch y cyflwyniad isod am syniadau adolygu a fydd yn hwb i chi gychwyn. 

Pwynt Pŵer Cymorth Adolygu

 

Top