Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Hysbysiadau Pwysig

Dydd Mawrth, 20 Mawrth 2018 11:40

Cynnydd yn hysbysiadau’r dwymyn goch

Mae’r dwymyn goch, sydd hefyd yn cael ei galw’n scarlatina weithiau, yn afiechyd heintus sy’n cael ei achosi gan facteria. Mae’n hynod heintus a gellir ei ddal drwy gyswllt uniongyrchol â pherson sydd wedi’i heintio neu yn yr aer drwy ddafnau wrth i bobl beswch neu disian.

Symptom mwyaf nodweddiadol y dwymyn goch yw brech fân, pinc i goch, ar hyd y corff ac mae’n teimlo fel papur tywod o’i chyffwrdd. Ymhlith y symptomau eraill mae tymheredd uchel, wyneb coch a thafod coch wedi chwyddo.

Mae’r driniaeth yn syml ac fel rheol mae’n cynnwys cwrs o wrthfiotigau penisilin.

Er mai salwch cymharol ddiniwed yw’r dwymyn goch fel rheol, mae rhai pobl yn gallu datblygu cymhlethdodau felly cofiwch edrych ar y camau gweithredu canlynol sy’n cael eu hargymell.

Y camau gweithredu a argymhellir

  • Dylid cynghori rhieni plant sâl i ofyn am gyngor meddygol i gael diagnosis a thriniaeth.
  • Ewch i weld eich meddyg teulu neu cysylltwch â Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 cyn gynted â phosib.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi/eich plentyn yn cymryd y cwrs llawn o wrthfiotigau mae’r meddyg yn ei roi i chi.
  • Arhoswch gartref, o’r feithrinfa, yr ysgol neu’r gwaith, am o leiaf 24 awr ar ôl dechrau cymryd y driniaeth wrthfiotig, i osgoi lledaenu’r haint.
  • Mae haint twymyn coch sy'n digwydd ar yr un pryd ag y gall y brechlyn neu'r ffliw fod yn fwy difrifol. Os ydych chi’n bryderus am unrhyw reswm, gofynnwch am gymorth meddygol ar unwaith. 
  • Gall hylendid dwylo da ac osgoi lledu dafnau anadlol (fel y ffliw – “ei ddal, ei daflu, ei ddifa”) helpu i atal lledaeniad yr haint.

 

Top