Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Hysbysiadau Pwysig

Dydd Gwener, 06 Gorffennaf 2018 12:55

RHAGLEN GYSWLLT CERDDORIAETH - MEDI 2018

Hoffai'r Adran Gerdd yn Ysgol Aberconwy gynnig cyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu offeryn cerdd ym mis Medi. Mae’r holl ymchwil a wnaed yn dangos bod disgyblion sy’n dysgu offeryn cerdd yn perfformio’n well yn yr ysgol ac mewn arholiadau allanol oherwydd y sgiliau y maent yn eu dysgu yn ystod y broses. Rydym yn cynnig rhaglen wych gyda chyfleoedd i berfformio drwy’r flwyddyn mewn cyngherddau Nadolig, digwyddiadau elusennol a sioe gerdd yr ysgol.

Bydd y rhaglen addysgu newydd yn dechrau ym mis Medi ac yn cynnig 30 wythnos o wersi y flwyddyn ar gost o £60 y tymor (£30 i’r rhai sy’n derbyn prydau ysgol am ddim). Gellir talu ymlaen llaw am y flwyddyn gyfan ar gost o £150 (neu £75 i’r rhai sy’n derbyn prydau ysgol am ddim). Gellir talu drwy Parent Pay neu’n uniongyrchol. Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer pob offeryn, ac felly cynigir lle ar sail y cyntaf i’r felin.

Os hoffech i’ch Mab/Merch ddechrau hyfforddiant ym mis Medi, yna llenwch y ffurflen gais amgaeedig a’i dychwelyd i dderbynfa Ysgol Aberconwy erbyn Dydd Mercher, Gorffennaf 12ain os gwelwch yn dda. Os dymunwch dalu drwy Parent Pay, ticiwch y blwch sy’n nodi taliadau tymhorol neu flynyddol gan gynnwys eich cyfeiriad ebost. Yna byddwch yn derbyn anfoneb drwy app ysgol ym mis Medi, i’w thalu o fewn 3 wythnos i’w derbyn. Fel arall, dewch â thaliad ar ffurf arian parod neu siec (sieciau’n daladwy i Ysgol Aberconwy) gyda’r cais.

Top