Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Digwyddiadau

Cliciwch yma i weld y calendr llawn

 

DYDDDYDDIADDIGWYDDIAD
Dydd Llun 1 Medi 2015 Diwrnod Hyfforddiant Staff (Cyfweliadau)
Dydd Mawrth 2 Medi 2015 Ysgol yn agored i ddisgyblion
DYDD MERCHER 7 HYDREF 2015 NOSON AGORED
Dydd Iau 15 Hydref 2015 Noson Wobrwyo
Dydd Gwener 23 Hydref 2015 Diwrnod olaf cyn hanner tymor
HANNER TYMOR
Dydd Llun 2 Tachwedd 2015 Ysgol yn agored i ddisgyblion
Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2015 Noson Rieni Blwyddyn 11
Dydd Mercher 25 Tachwedd 2015 High School Musical - 7pm
Dydd Iau 26 Tachwedd 2015 High School Musical - 7pm
Dydd Gwener 27 Tachwedd 2015 High School Musical - 7pm
Dydd Sadwrn 28 Tachwedd 2015 High School Musical - 2pm a 7pm
Dydd Mawrth 8 Rhagfyr 2015 Noson Rieni Blwyddyn 8
Dydd Mercher 16 Rhagfyr 2015 Gwasanaeth Carolau
Dydd Iau 18 Rhagfyr 2015 Diwrnod olaf cyn hanner tymor
GWYLIAU NADOLIG
DYDDDYDDIADDIGWYDDIAD
Dydd Llun 4 Ionawr 2016 Diwrnod Hyfforddiant Staff
Dydd Mawrth 5 Ionawr 2016 Ysgol yn agored i ddisgyblion
Dydd Mawrth  12 Ionawr 2016 Noson Rieni Blwyddyn 10
Dydd Mawrth 26 Ionawr 2016 Noson Rieni y Chweched Dosbarth
Dydd Gwener 12 Chwefror 2016 Diwrnod olaf cyn hanner tymor
HANNER TYMOR
Dydd Llun 22 Chwefror 2016 Ysgol yn agored i ddisgyblion
Dydd Mercher 2 Mawrth 2016 Drama: Connections - 6pm
Dydd Iau 3 Mawrth 2016 Drama: Connections - 6pm
Dydd Mercher 4 Mawrth 2015 Noson Rieni Blwyddyn 12/13
Dydd Mawrth 22 Mawrth 2016 Noson Rieni Blwyddyn 9
Dydd Iau 24 Mawrth 2016 Diwrnod olaf y tymor
GWYLIAU PASG
DYDDDYDDIADDYGWYDDIAD
Dydd Llun 11 Ebrill 2016 Diwrnod Hyfforddiant Staff
Dydd Mawrth 12 Ebrill 2016 Ysgol yn agored i ddisgyblion
Dydd Llun 2 Mai 2016 Gwyl Banc Calan Mai
Dydd Mawrth 17 Mai 2016 Noson Rieni Blwyddyn 7 
Dydd Gwener 27 Mai 2016 Diwrnod olaf cyn hanner tymor
HANNER TYMOR
Dydd Llun 1 Mehefin 2015 Ysgol yn agored i ddisgyblion
Dydd Mawrth 21 Mehefin 2016 Diwrnod Blasu Blwyddyn 5
Dydd Gwener 1 Gorffennaf 2016 Diwrnod Chwaraeon
Llun-Gwen 4-8 Gorffennaf 2016 Wythnos Bontio Blwyddyn 6
Llun-Gwen 11-15 Gorffennaf 2016 Profiad Gwaith Blwyddyn 12
Dydd Mercher 20 Gorffennaf 2016 Diwrnod olaf y tymor
GWYLIAU HAF
Dydd Iau 18 Awst 2016 Diwrnod Canlyniadau Safon Uwch
Dydd Iau 25 Awst 2016 Diwrnod Canlyniadau TGAU
Top