Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2017 15:25

Ad-drefniant o’r gyfundrefn fugeiliol

Hoffwn dynnu’ch sylw at ad-drefniant o’r gyfundrefn fugeiliol a roddir ar waith ar y cyd â’r amserlen newydd Medi 1af 2017.

Am rai blynyddoedd darparwyd cefnogaeth fugeiliol ar gyfer ein myfyrwyr trwy system dai ac fe’ch gwahoddwyd i gysylltu â’r Pennaeth Tŷ neu’r Mentor Tŷ perthnasol i drafod materion bugeiliol.  Medi 1af 2017 bydd y cyfrifoldeb am yr agweddau hyn yn parhau yr un fath, ond yn cael ei drefnu a’i reoli drwy gyfrwng system a seiliwyd ar flwyddyn yn hytrach na thŷ.

Bydd rôl y Penaethiaid Blwyddyn a’u Mentoriaid cysylltiedig yn parhau’r un fath â rolau’r Penaethiaid Tŷ a’r Mentoriaid Tŷ presennol, ond byddant yn gweithio gyda phob myfyriwr mewn grŵp blwyddyn yn hytrach na myfyrwyr sy’n perthyn i dŷ. Os dymunwch drafod unrhyw bryderon neu faterion ynglŷn â bywyd eich plentyn yma yn Ysgol Aberconwy, felly, dylech gysylltu â’r bobl ganlynol :

Grŵp Blwyddyn

Pennaeth Blwyddyn

Mentor

Blwyddyn 7

Mrs. Sian Jones

Mrs. Beth Young

Blwyddyn 8

Mrs. Jenny Ohlsson

Mrs. Nicky Rowlands

Blwyddyn 9

Miss. Janette Hughes

Mrs. Liz Royle

Blwyddyn 10

Miss. Clare Freeman

Mrs. Emma Edwards

Blwyddyn 11

Ms. Rebecca Hughes

Mrs. Bethan Wigzell

Chweched Dosbarth

Mr. Andrew Umpleby

Mrs. Heather Yale


Bydd y system dai yn parhau mewn lle yn yr ysgol a bydd myfyrwyr yn parhau i elwa o’r dyddiau elusennol, cystadlaethau a’r digwyddiadau eraill a fu’n rhan mor bwysig o fywyd yr ysgol o gyfnod eu sefydlu, ond bydd y myfyrwyr eu hunain yn cymryd cyfrifoldeb am gynnal y digwyddiadau hyn, dan lygad manwl ‘Cydlynydd Tŷ’. Bydd yr agweddau o’r wisg sy’n gysylltiedig â lliw tŷ’r disgybl yn aros yr un fath.

Credwn y bydd y newidiadau hyn yn ei gwneud yn haws i chi gysylltu â ni os byddwch angen siarad â rhywun ynglŷn â’ch plentyn, ac yn ein helpu i roi’r gefnogaeth briodol sydd ei hangen ar fyfyrwyr yn ystod eu cyfnod yma yn yr ysgol.

Hefyd, hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch i Mrs. M. Pritchard a Mr. A. Wilkinson ar eich rhan am eu cyfraniad sylweddol i gyfundrefnau bugeiliol yr ysgol yn y blynyddoedd diwethaf ac i gofnodi ein diolch am eu holl waith caled a’u hymroddiad i ddatblygiad y disgyblion.

Yn gywir,

Mr Ian Gerrard

Pennaeth

Read 58 times Last modified on Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2017 15:28
Top