Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Mercher, 28 Medi 2016 20:41

AP SCHOOL GATEWAY NEWYDD

Mae Ap newydd ar gael a fydd yn eich galluogi i weld yr wybodaeth sydd gennym am eich plentyn yn yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am asesiadau, cofnod o’u cyflawniadau, gwybodaeth am bresenoldeb a nifer o bethau eraill. Gyda’r Ap, bydd yn haws i chi gysylltu â ni i roi rhesymau dros absenoldeb ac i dalu am deithiau ysgol. Mae’r manylion llawn ynglŷn â’r nifer o ffyrdd y gallwch ddefnyddio’r Ap ar gael yma, ynghyd â chyfarwyddiadau sy’n dangos sut i’w lawrlwytho ar eich ffôn.

Nodwch fod yn rhaid i’r rhif ffôn symudol a’ch cyfeiriad e-bost sydd ar yr Ap gyfateb â’r rhai sydd gennym ar eich cyfer yn yr ysgol, felly os oes angen i chi ddiweddaru’r manylion hyn, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Read 180 times Last modified on Dydd Mercher, 28 Medi 2016 21:05
Top