Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Hysbysiadau Pwysig

Dydd Mercher, 28 Medi 2016 20:41

AP SCHOOL GATEWAY NEWYDD

Mae Ap newydd ar gael a fydd yn eich galluogi i weld yr wybodaeth sydd gennym am eich plentyn yn yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am asesiadau, cofnod o’u cyflawniadau, gwybodaeth am bresenoldeb a nifer o bethau eraill. Gyda’r Ap, bydd yn haws i chi gysylltu â ni i roi rhesymau dros absenoldeb ac i dalu am deithiau ysgol. Mae’r manylion llawn ynglŷn â’r nifer o ffyrdd y gallwch ddefnyddio’r Ap ar gael yma, ynghyd â chyfarwyddiadau sy’n dangos sut i’w lawrlwytho ar eich ffôn.

Nodwch fod yn rhaid i’r rhif ffôn symudol a’ch cyfeiriad e-bost sydd ar yr Ap gyfateb â’r rhai sydd gennym ar eich cyfer yn yr ysgol, felly os oes angen i chi ddiweddaru’r manylion hyn, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Dydd Mawrth, 14 Mehefin 2016 11:58

Cludiant Ysgol

BYSIAU YSGOL

Bydd yr ysgol yn parhau i ddarparu gwasanaeth bws i Gyffordd Llandudno a Deganwy ac yn ôl yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf (2016/17).

Mae’r manylion llawn, gan gynnwys cost y cludiant a’r trefniadau ar gyfer talu, ar gael ar ffurf llythyr at rieni. Mae’r rhain ar gael o’r ysgol neu gellir eu llwytho i lawr drwy glicio ar y cysylltau isod.

Llythyr Gwasanaeth Bws Deganwy.

Llythyr Gwasanaeth Bws Cyffordd Llandudno.

Cod Ymddygiad.

Dydd Mercher, 27 Ionawr 2016 21:36

STATWS CReSTeD YN CAEL EI ADNEWYDDU

Mae Ysgol Aberconwy yn falch o gyhoeddi bod CReSTeD wedi cydnabod ei statws fel ysgol Sector a Gynhelir sy’n dysgu disgyblion dyslecsig, am y ddeuddegfed flwyddyn yn olynol.

Cewch hyd i holl fanylion yr ymweliad, a’r hyn mae’n ei olygu o safbwynt ein myfyrwyr, drwy glicio yma.

Top